2018. gada 23. aprīis
Šodien vārdadienas svin Jurģis, Juris, Georgs

Latvijas Pasta paziņojums par izmaiņām Murmastienes pasta nodaļas darbības modelī

12.04.2018

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Varakļānu novada Murmastienes pagastā no 2018.gada 15.maija tiek mainīts Murmastienes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Murmastienē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.9 līdz 10 tiks nodrošināti līdzšinējā nodaļas atrašanās vietā Jaunatnes ielā 14 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Turpināt lasīt »

Peldbaseina apmeklētājiem!

12.04.2018

Ar 2018.gada 19.aprīli,

 peldbaseina brīvais apmeklējums ceturtdienās notiks

no pl. 16.00-21.00 vakarā.

 

Šīs izmaiņas peldbaseinā  ir spēkā līdz peldēšanas  sezonas beigām.

11.04.2018

turpinajums

Satiec savu meistaru!

10.04.2018

Laikā no 6. aprīļa līdz 8. aprīlim tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti un dziedātāji vairāk nekā 152 vietās visā Latvijā aicināja ikvienu interesentu uz pasākumu “Satiec savu meistaru!”.

7.aprīlī Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas telpās notika tikšanās ar trim amatu meistariem.

bilde3   bilde7  bilde6  bilde5  bilde4  bilde1

 

Turpināt lasīt »

05.04.2018

Varakļānu novada pašvaldība aicina radošus un uzņēmīgus cilvēkus piedalīties

KONKURSĀ

finansējuma saņemšanai

VARAKĻĀNU NOVADA LAUKU TŪRISMA ATTĪSTĪBAI.

Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:

I. radīt tūrisma apskates vietas novadā (finansējuma apjoms līdz EUR 2000,00);

II. izveidot novadu reprezentējošus suvenīrus (finansējuma apjoms līdz EUR 500,00).

 Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš 23.05.2018.

Ar konkursa nolikumu un pieteikuma formu var iepazīties : VNPnolikums_finansejuma_pieskirsana_turisms_suveniri (1)Pieteikuma_veidlapa

2018.gada 27.aprīlī Varakļānu kultūras namā plānots seminārs par finansējuma piesaisti, lūdzam sekot informācijai.

Tuvāka informācija 29419134, 27790015.

Satiksmes ierobežojumi!

05.04.2018

Pamatojoties uz 19.01.2016. MK noteikumiem Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies, vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ ar 04.04.2018. tiek noteikts satiksmes ierobežojums – masas ierobežojums 10 tonnas šādos ceļu posmos:

Varakļānu pagasts:

  • Vorza – Trizelnieki – Seimuškas Nr. 10

 Murmastienes pagasts:

  • Posmā no Vecumnieku mehāniskās darbnīcas līdz krustojumam

       •   Vorza – Trizelnieki – Seimuškas

       •   Kanči – Veipi – Tiltagals Nr. 7

10 t

Satiksmes ierobežojumi!

05.04.2018

Pamatojoties uz 19.01.2016. MK noteikumiem Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies, vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ ar 04.04.2018. tiek noteikts satiksmes ierobežojums – masas ierobežojums 7,5 tonnas šādos ceļu posmos:

Varakļānu pagasts:       Ciematnieki Nr. 28

7,5 t

Pašvaldības kustamās mantas atkārtota izsole

03.04.2018

Varakļānu novada pašvaldība, pamatojoties uz Varakļānu novada domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 4§), pārdod atkārtotā mutiskā atklātā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu:

  • traktoru T150K ar sniega lāpstu, reģistrācijas Nr.T5075LL, nosacītā- izsoles sākumcena – 2560,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 256,00 EUR;
  • traktoru T150K ar sniega lāpstu, reģistrācijas Nr.T6245LB, nosacītā- izsoles sākumcena – 2560,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 256,00 EUR;
  • greideri (piekabināmu), nosacītā- izsoles sākumcena – 2400,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 240,00 EUR;
  • automašīnu Opel Zafira, reģistrācijas Nr.FR5197, nosacītā- izsoles sākumcena – 1600,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 160,00 EUR.

Izsole notiks 2018.gada 18.aprīlī Varakļānu novada pašvaldības ēkā 102.kabinetā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā:

traktora T 150K, valsts reģistrācijas Nr. T5075LL, izsole notiks plkst. 13:00;

traktora T 150K, valsts reģistrācijas Nr. T6245LB, izsole notiks plkst. 13:30;

treidera (piekabināms) izsole notiks plkst. 14:00;

automašīnas Opel Zafira, valsts reģistrācijas Nr. FR5197, izsole notiks plkst. 14:30.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, pirms reģistrācijas jāiemaksā nodrošinājuma nauda Varakļānu novada pašvaldības norēķinu kontā LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot nodrošinājuma nauda par konkrētu mantu.

Kustamā manta apskatāma līdz 18.04.2018. plkst.12:00 tās atrašanās vietā:

automašīna Opel Zafira apskatāma Murmastienē, Varakļānu pag., Varakļānu nov. darba dienās iepriekš sazinoties pa tālruni 29427589;

traktori T150K ar sniega lāpstu un piekabināmais greideris apskatāms Varakļānos, Varakļānu pag., Varakļānu nov. darba dienās iepriekš sazinoties pa tālruni 29285545.

Dalībai izsolē var reģistrēties līdz 18.04.2018. plkst.12:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā  (2.stāvā pie sekretāres) darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz.16.00, (piektdien- līdz plkst.15.00).

Samaksa par nosolīto mantu pilnā apmērā jāveic 10 (desmit) dienu laikā no izsoles norises dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties seit  vai Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā (2.stāvā pie sekretāres) darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz.16.00, (piektdien- līdz plkst.15.00).

 

PIETEIKŠANĀS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM 2018.GADĀ.

03.04.2018

No 16.aprīļa līdz 22.maijam varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai  Varakļānu novadā pie LLKC novada lauku attīstības konsultantes ( iesnieguma aizpildīšana EPS , tāpat kā 2017.gadā ir maksas pakalpojums).

 Iepriekš precizēt tikšanās laiku pa mob.tālr.26543747,Janīna Grudule,Varakļānu novada LAK.

 Varakļānu pagasta pārvaldes telpās Stirnienē saistībā ar platībmaksājumiem būšu 9.maijā no plkst.9.00 līdz plkst.16.00.

 Lauku atbalsta dienesta mājas lapā EPS pieejams no 11.aprīļa.Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki  var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē,rakstot e-pastu:klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.

Iepirkums

29.03.2018

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Būvuzraudzības pakalpojumi Varakļānu novada ielu un ceļu pārbūvei    id.nr. VNP 2018/5

Piedāvājumus iesniegt līdz 12.04.2018. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

NolikumsLiguma_projekts

Būvniecības tehniskā dokumentācija  pieejama :

http://www.varaklani.lv/19539;

http://www.varaklani.lv/19376;

http://www.varaklani.lv/19268;


_