2019. gada 23. aprīis
Šodien vārdadienas svin Jurģis, Juris, Georgs

Varakļānu novada pansionāts „Varavīksne”

Pansionāts ir Varakļānu novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina pensijas vecuma personām, kā arī pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

Pansionāta darbības mērķis – nodrošināt klientiem mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.

Uzņemšana pansionātā notiek pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīves vietu, sociālā dienesta lēmums par klienta ievietošanu pansionātā, kurā norādīta:
  • nepieciešamība ievietot klientu pansionātā;
  • līgumslēdzēju puses – maksātāji;
 2. personas iesniegums;
 3. medicīniskā izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību klienta uzņemšanai pansionātā;
 4. invaliditāti apliecinošs dokuments (ja persona nav sasniegusi pensijas vecumu);
 5. aizpildītu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
 6. izziņa par invaliditātes, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma apmēru;
 7. uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte).

Iemītniekiem tiek nodrošināti:

 • labiekārtoti dzīves apstākļi;
 • četrreizēja ēdināšana
 • nepieciešamie medicīniskie pakalpojumi;
 • veļas mazgāšana;
 • istabu uzkopšana;
 • inkontinences produkti;
 • apģērbs, ja tāds nepieciešams.

Pansionāts nodrošina vietu 18 iemītniekiem.

Pansionāta nolikums…

Kontakti:

“Stirnienes muiža”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV – 4837
e-pasts: pansionats@varaklani.lv
tālrunis: vadītāja – 28305900
aprūpes personāls – 29623297

_