2019. gada 16. jūnijs
Šodien vārdadienas svin Justīne, Juta

Kontaki, pieņemšanas laiki

Būvvaldes vadītāja – Iveta Meļehova, tālr.: 29422298, e-pasts: melehovaiveta@inbox.lv
Arhitekts – Silvija Šīre, tālr.: 28371721

Būvinspektors – Andris Garančs, tālr. 29244474, epasts andris.garancs@cesvaine.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiki būvvaldē:

Varakļānos- katra mēneša 2.un 4.nedēļas pirmdienās no plkst. 13.00-15.00

Madonā – ceturtdienās no plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00-17:00;

Cesvainē –  katra mēneša 1. un 3. nedēļas pirmdienās no plkst. 10:00-12:00,

Lubānā –katra mēneša 1.un 3. nedēļas otrdienās no plkst. 10.00-12.00,


_