2019. gada 16. jūnijs
Šodien vārdadienas svin Justīne, Juta

Komisijas

Varakļānu novada pašvaldības izveidotās pastāvīgās komisijas

 

Iepirkumu komisija:

Komisijas priekšsēdētājs:

Gunārs Puntužs

Komisijas locekļi:

Ivars Ikaunieks, Aija Ščucka, Evijas Suhačeva, Jānis Mozga, Nauris Lazda

 

Vēlēšanu komisija:

Komisijas priekšsēdētāja:

Aija Ščucka

Sekretāre:

Sanita Senkāne

Komisijas locekļi:

Mārtiņš Gruduls, Evija Suhačeva, Gunta Āboliņa, Līga Sondore, Indra Balode

 

Administratīvā komisija:

Komisijas priekšsēdētājs:

Gunārs Gabrišs

Komisijas locekļi:

Māris Lindāns, Austris Kokars, Evita Caune, Jānis Mozga

Sekretāre:

Ilga Broka

 

Komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes:

Komisijas priekšsēdētājs:

Ivars Ikaunieks

Komisijas locekļi:

Lauma Ikše, Anna Tocs-Macāne, Jānis Mozga

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija:

Komisijas priekšsēdētājs:

Māris Justs

Komisijas locekļi:

Gunārs Gabrišs, Janīna Grudule, Anna Tocs-Macāne, Jānis Mozga

 

Medību koordinācijas komisija:

Komisijas priekšsēdētājs:

Ivars Ikaunieks

Komisijas locekļi:

Dainis Tučs, Judīte Podniece, Elmārs Grudulis, Viktors Reblis

 

Starpinstitucionālā komisija bērnu tiesību aizsardzības jomā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Juris Daleckis

Komisijas locekļi:

Aina Kanča, Ingrīda Dalecka, Ilona Laicāne, Rita Pelša, Inguna Pelše, Ilga Mestere

 

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas:

Anita Saleniece

Sandra Gritāne

Dina Inķēna

Karīna Keiša

 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisija:

Komisijas priekšsēdētājs:

Ivars Ikaunieks

Komisijas locekļi:

Anna Tocs-Macāne, Jānis Mozga, Anna Mālniece, Karīna Keiša

 

Datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisija:

Māris Justs

Ivars Ikaunieks

Jānis Mozga

Lana Ukrija-Kaļinovska

 


_