2018. gada 18. augusts
Šodien vārdadienas svin Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Muzeja vēsture

1997. – 2000. gads.

 

     „Izskatot jautājumu par Varakļānu pils turpmākās izmantošanas un saglabāšanas iespējām, saskaņā ar Varakļānu pilsētas un apkārtējo pagastu teritoriālās attīstības pasākumu plānu, ņemot vērā to, ka Varakļānu pils ēka ar parku ir iekļauta Eiropas Kultūras mantojuma dienu Latvijā 100 muižu apskates programmā Varakļānu pilsētas dome NOLEMJ:

    Lai īstenotu Varakļānu muižas kompleksa – kā kultūras pieminekļa saglabāšanas un atjaunošanas, un  tūrisma attīstības projektus teritoriālās attīstības plāna ietvaros:

  1. ierīkot Varakļānu pils telpās Varakļānu novada muzeju.

            Apstiprināt muzeja ierīkošanas izdevumus Ls 500,00 (pieci simti latu)

            Apmaksāt no pilsētas budžeta līdzekļiem pils pārvaldnieka uzturēšanas izdevumus nosakot mēnešalgu Ls 30.00 (trīsdesmit latu);

  1. muzeja ierīkošanas izdevumus novirzīt no pilsētas budžeta, palielinot teritoriālplānošanai paredzētos izdevumus par Ls 500.00 sedzot tos no maksas pakalpojumu ienākumu izpildes.”  

/IZRAKSTS no Varakļānu pilsētas domes lēmuma Nr.81 (protok. 6&3) no 1997.gada 27.augusta „Par Varakļānu n