2019. gada 22. maijs
Šodien vārdadienu svin Emīlija

Varakļānu kultūras nams

Telpu noma, izcenojumi

ADRESE    1.maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads, LV – 4838

KONTAKTTĀLRUŅI     64860964  un  29240684

E – PASTS    varaklanukn@inbox.lv

Ēka uzcelta speciāli kultūras nama vajadzībām un atklāta 1958.gada 4.augustā.

Kultūras nams ir izglītojošās, mākslinieciskās, informatīvās un estētiskās darbošanās vieta. Kultūras darba centrā ir cilvēks ar savām interesēm, attīstības vajadzībām, prasmēm. Meklējam savdabīgo, konkrētai vietai piemītošo vērtību, ko izmantojam kultūrvides veidošanā. Plānojam konkrētus, noteiktā laikā un ar pieejamiem resursiem rīkotus pasākumus.

Kultūras namā darbojas pašdarbības kolektīvi

PIRMSKOLAS VECUMA BĒRNU DEJU KOLEKTĪVS
Kolektīvs dibināts 1991.gadā.Katru otrdienas vakaru kultūras namu piepilda bērnu čalas, jo uz mēģinājumiem nāk kupls skaits mazo dejotāju. Aizrautīgās vadītājas paspārnē bērni cītīgi mācās dejot un sajust skatuvi.
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS
Lubana_05.11.2016Kolektīvs dibināts 1994.gadā, pulcējot kopā tos, kuriem patīk un ir mīļa latviešu tautiskā deja.  Šo gadu laikā kolektīvs ir piedalījies Madonas apriņķa deju skatēs, dažādos sadančos un citos koncertos. Izdejoti arī jautri deju soļi Dziesmu un Deju svētkos.Kolektīvā mēs esam ļoti dažādi, katram sava ģimene, savs darbs, problēmas, bet mūs vieno mīlestība uz deju. Dejošana nav tikai mūsu vaļasprieks, tas ir mūsu dzīvesveids. Dejojot nav priekšnieku, nav padoto, ir draugi un domubiedri. Brīži, ko pavadām kopā, ir jautrākā un radošākā ikdienas daļa.Mūsu devīze: „Visas bēdas liekam malā, tad, kad esam savā barā!”Vadītāja – Mārīte Kanča

 

LĪNIJDEJU GRUPA “ČETRAS DEBESSPUSES”
2012-07-29-6588Vadītāja Anita SārneLīnijdeju grupa “Četras debesspuses” Varakļānu KN darbojas no 2005.gada 7 . janvāra, nodarbības notiek katru otrdienu plkst. 19:00. Mums patīk dejot, aktīvi braucam uz savu draugu saietiem un līnijdeju festivāliem.

Līnijdejas ir lielisks veids kā uzlabot un saglabāt veselību, jo kustības – visam ķermenim, soļu kombinācijas – prātam, mūzika – sirdij. Mūsu moto “Kustībā ir dzīvība”.

 

VARAKĻĀNU KULTŪRAS NAMA SIEVIEŠU KORIS
IMG-20180802-WA0003Diriģente – Vivita Skurule (tālr.: 22015961)Varakļānu kultūras nama sieviešu koris sāka darboties 1976. gada nogalē. Pēc kāda laika arī tika pie sava nosaukuma “Dzelvērte”, kas simbolizē varavīksni – dažādi vecumi, dažādi raksturi. Koris savā darbības laikā piedalījies ne tikai mūsu pilsētas organizētos pasākumos, bet arī dziedājis ļoti skaistās Latvijas vietās.Laiki mainās, mainās kora sastāvs, mainās arī diriģenti, bet dziedātgribētājas vieno mīlestība uz dziesmu, prieks par paveikto un gūtajiem rezultātiem, gandarījums, ka varam būt lielajā dziedātāju saimē Mežaparka Lielajā estrādē.
VARAKĻĀNU KN TEĀTRIS “ŪBELES” 
teatris Moto: Ej dzīvē ar smaidu, jo smaids uzveic naidu, izsaka visu, esam radoša, atraktīva un darbīga komanda, kas darbojas no 2015.gada oktobra.

2016.gada 10. decembrī teātris ir ieguvis savu nosaukumu “Ūbeles”. Ir iestudētas un izrādītas vairākas sadzīves komēdijas un škeči:
A.Ščeglova “Vecmeitu ballīte” – ilgums 35 min.;
Izabella “Es taču mīlu jūs visas” – ilgums 1h.;
Anna Danča (Anemone) “Miljonārs par katru cenu” – ilgums 1.30min.
Māra Jakuboska “Tās govis” ilgums 1.30 min.
Māra Horna “Vai tiešām mīlestība” 0. 40.min.

 

SENIORU DEJU GRUPA “DARDEDZE”
DSC06551Deju kopa dibināta 2018.gada oktobrī. Ar dzirkstošu prieku, smiekliem un labsirdīgiem jokiem deju kopas dalībnieces raitā deju solī gūst spēcīgu adrenalīna devu ikdienas gaitām. Ar nepacietību tiek gaidīts katrs otrdienas mēģinājums, katra uzstāšanās reize.
Vadītāja Aina Jaunzeme
SENIORU DEJU KOLEKTĪVS “VARAVĪKSNE”
senioru-deju-kolektivs1978. gada janvārī ar prieku sirdī un lielu apņemšanos dejot, kopā pulcējās dejot gribētāji uz pirmo mēģinājumu. Katrs dejotājs apzinās dzīves pamatu – ģimeni, kur valda savstarpēja mīlestība, dzīves gudrības un tikuma ieaudzināšana ar savu piemēru. Deja aug un sakuplo, piesaistot sev gan visu paaudžu dejotājus, gan skatītājus.

_