2017. gada 16. decembris
Šodien vārdadienu svin Alvīne

Stirnienes tautas nams

Adrese: Stirnienes Muiža, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4837

Kontakttālrunis: 29678002 (TN vadītāja Ieva Zepa)

E-pasts: organistin@inbox.lv

Ēka celta 1866. gadā kā Stirnienes muižas vistu kūts. Pēc II Pasaules kara tajā divus gadus darbojās skola. Šobrīd jau vairāk nekā 50 gadus savu mītni te ir radis tautas nams. 2011. gadā pabeigti iekštelpu renovācijas darbi – zāle, paplašināta skatuve, izbūvēts sanitārais mezgls, mēģinājumu telpas. Veiksmīgi realizēts projekts Stirnienes Muižas kompleksa gājēju celiņu un stāvlaukumu izbūvei, parka izgaismošanai, turpinās tautas nama apkārtnes labiekārtošana.

Stirnienes tautas namā darbojas 5 kolektīvi – dāmu ansamblis „Varavīksne” bērnu garīgās mūzikas ansamblis, bērnu teātra grupa, amatierteātris, garīgās mūzikas koris „Reversium”. Izveidojusies laba sadarbība ar Stirnienes skolu un draudzi, kas ļauj aptvert plašāku interesentu loku. Tautas nama zāli saviem pasākumiem izmanto arī skola. Klasiskās un garīgās mūzikas koncertiem izmanto dievnamu, kur ir 2008. gadā uzstādītas ļoti skanīgas, kvalitatīvi restaurētas romantisma tipa ērģeles.

Par tradīciju gadu gaitā kļuvuši valsts svētku un gadskārtu ieražu koncerti, senioru pasākumi, Jezupa dīnas amatierteātru sabraukšana, represēto piemiņas pasākumi, Radošie vakari, Mātes diena, Dziedošās dienas, Starptautisko Baroka mūzikas festivāla koncerts, Cecīlijas dienas koncerts, Ziemsvētku koncerti, notiek gleznu, rokdarbu, liliju ziedu izstādes.

Tautas nams savu darbību vērsis uz latgaliskās identitātes akcentēšanu un saglabāšanu, garīgo vērtību popularizēšanu, dažādu sabiedrības slāņu, interešu grupu un vecumposmu aptveršanu un vienošanu.

Stirnienes tautas nama nolikums

Stirnienes tautas nama telpu iznomāšanas cenrādis


_