2019. gada 16. jūnijs
Šodien vārdadienas svin Justīne, Juta

Kontakti

Varakļānu novada dome varaklani@varaklani.lv
Sekretāre
64860840 (tel./fakss) 
Varakļānu novada VPVKAC
(Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs)
64860870
varaklani@pakalpojumucentrs.lv
Domes priekšsēdētājs Māris Justs 29419134
Izpilddirektors Ivars Ikaunieks 29285545
Lietvede 27790010
Galvenā grāmatvede 29631797, 64860542
Grāmatvedība 27790012, 64860842
Kase 27790030, kase@varaklani.lv
Dzimtsarakstu nodaļa 64860870
Bāriņtiesa 27790011, 64860841, barintiesa@varaklani.lv
Sociālais dienests, Alternatīvās aprūpes centrs 27790014, 64860844, soc.dienests@varaklani.lv
Projektu vadītāja 27790015, 64860846
Nekustamo īpašumu speciālists 27790023
Saimnieciskās daļas vadītājs 26101180
Juriste, datu aizsardzības speciāliste Līga Upeniece 64860840
Novada LAK Janīna Grudule 26543747, janina.grudule@llkc.lv

Varakļānu novada pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.

Murmastienes pagasta pārvalde murmastienespagasts@inbox.lv
Lietvede/kasiere 64825323, fakss 64825333
Murmastienes pagasta pārvaldes vadītājs 29427589
Kapsētu pārzinis 29359529
Novadpētniecības kabineta vadītāja 20621448

 

Varakļānu pagasta pārvalde varaklanu.pagasts@inbox.lv
Telefons/fakss 64829403
Pārvaldes vadītājs 29427589
Zemes lietu speciālists 27790023

 

Izglītība
Varakļānu vidusskola 64807086
Varakļānu vidusskolas direktors 29475496
Varakļānu vidusskolas saimniec. daļas vadītājs 29749640
Murmastienes pamatskola 64821236
Murmastienes pamatskolas direktores v.i. 27790024, 64821214
Mūzikas-mākslas skola 64860967, fakss 64860966
Mūzikas-mākslas skolas direktore 29492483
Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
Pirmskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” vadītāja 29342315,27874808

 

Kultūra
Varakļānu kultūras nams 64860964
Varakļānu kultūras nama vadītāja 29240684
Kultūras pasākumu organizatore
Murmastienes kultūras centrs 27790027
Stirnienes tautas nams 29678002
Murmastienes bibliotēka 64825343
Stirnienes bibliotēka 27790016
Varakļānu tautas bibliotēka 64860965
Varakļānu novada muzejs 64866162, 29359242 (vadītāja)

 

Pansionāts “Varavīksne” 28305900
 
Murmastienes feldšerpunkts 64825105
 
Varakļānu pagasta feldšerpunkts 27790019
 
SIA “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 64860710, 26499918
 
SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” 64860730, 29478691

_