2017. gada 24. novembris
Šodien vārdadienas svin Velta, Velda

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

Esiet sveicināti Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” mājas lapā

spriditis

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, tālr.: 64866530, 29342315, e–pasta adrese: ilga37@inbox.lv, vadītāja Ilga Mestere.

Izglītības iestāde īsteno Pirmsskolas izglītības programmu(programmas kods 010111110)

PROGRAMMAS MĒRĶIS –  veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties  pamatizglītības apguvei.

PAR MUMSspriditis-logo

Varakļānu bērnudārzs „Sprīdītis” Rēzeknes ielā 1 tika atklāts 1983. gada 1. septembrī. Tajā darbojās 7 bērnu grupas, katrā grupā viena vecuma bērni –

 • 1 – 2 gadu vecuma
 • 2 – 3 gadu vecuma
 • 3 – 4 gadu vecuma
 • 4 – 5 gadu vecuma
 • 5 – 6 gadu vecuma
 • 6 – 7 gadu vecuma,
 • logopēdiskā grupa ar 4 -7 g. vecuma bērniem.
 • Strādāja 20 pedagogi un 7 auklītes. Bērnu dārzu apmeklēja aptuveni 120 bērni un to vadīja vadītāja Valentīna Nagle.
 • Ar 1995. gadu bērnu skaits strauji samazinājās, tāpēc 1997. gadā turpināja darboties tikai 4 bērnu grupas, kurās kopā izglītojās 40 – 50 bērni. Ar bērniem darbojās 10 pedagogi. No 1990. gada Varakļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi vadīja vadītāja Valentīna Pelša. Varakļānu pirmsskolas telpas atdalot no pirmsskolas ievietoja arī pansionātu, jo nevarēja nodrošināt ar bērnu skaitu.
 • No 2007. gada decembra pilsētas PII ”Sprīdītis” uzsāka vadīt Ilga Mestere.
 • gadā Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” darbojas
 • 5 bērnu grupas ar 80 bērniem no 2 – 7 g. vecumam. Ar bērniem strādā 10 pirmsskolas skolotāji un 5 skolotāju palīgi. 2008. gadā ar novadu apvienošanos pirmsskola tiek pārdēvēta par Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis” un to apmeklē vairāk kā 120 bērni no 1,5. g.– 7. g. Iestādē strādā 27 darbinieki, no kuriem ar bērniem strādā metodiķe, radošas, zinošas 10 pirmsskolas izglītības  skolotājas, 1 mūzikas,sporta skolotāja, logopēde un 5 pirmsskolas skolotāju palī
 • Iestādes teritorijā, katrai grupai ir savs labiekārtots rotaļu laukums, kur pastaigas laikā rotaļā Iestādes sporta laukumā ir iespēja spēlēt dažādas sporta spēles.
 • Iestāde sadarbojas ar Varakļānu vidusskolu.

2014/2015 mācību gadā Iestādē ir 5 grupas, kurās mācās 90 bērni vecumā  no 1.5 gadiem līdz 7. gadiem.

MĒRĶIS  ir  attīstīt katra bērna aktivitāti ( ētiski estētisko, intelektuālo, fizisko), veidojot iekšēju vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.

VĪZIJA-  Sniegt bērncentrētu, kvalitatīvu, radošu , inovatīvu  pirmsskolas izglītības pakalpojumu.  Bērns ir mūsu vērtība!

DARBA PLĀNS 2014 – 2015

GADA UZDEVUMI 2014-2015

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 2014

IETEICAMĀS TĒMAS DARBAM GRUPĀS 2014-2015

NOLIKUMS 2014

PASĀKUMU PĀRSKATS 2014

PASĀKUMU PLĀNS 2014-2015


_