2017. gada 19. septembris
Šodien vārdadienas svin Verners, Muntis

Varakļānu Mūzikas un mākslas skola

Skola dibināta 1991.gada 1.septembrī kā Varakļānu Mūzikas skola un  1995.gada 1.septembrī Varakļānu Mūzikas un mākslas skola.

Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums

Direktore- Ieva Melne- Mežajeva
Direktora vietnieces mācību un radošajā darbā –
Programmā Vizuāli plastiskā māksla – Ieva Locāne
Programmā Mūzika – Agnese Solozemniece

Darbojošās programmas
1.Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle
– pedagogi: Agnija Strūberga, Agnese Solozemniece

2.Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
– pedagogs: Sandra Solozemniece

3. Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle
– pedagogs: Solvita Krišāne

4. Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle
– pedagogs: Jānis Sārnis

5. Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle
– pedagogs: Silvija Slavika, Jānis Sārnis

6. Pūšaminstrumentu spēle –  Saksofona spēle
Pedagogs- Silvija Slavika

7. Vizuāli plastiskā māksla
– pedagogi: Ieva Locāne, Ieva Melne – Mežajeva, Māris Gruduls, Lāsma Lempa

8. Vokālā mūzika–kora klase
Pedagogs- Ārija Tumane

10.  Sitaminstrumentu spēles programma  

Pedagogs -Juris Laizāns

 

Skola atrodas
Pils iela 25, Varakļānos
Direktora tālrunis/fakss –   64860967 , mob.29492483
e – pasts: varmuma@inbox.lv

Uz tikšanos mūzu un radošo draugu pulkā!


_