2018. gada 23. aprīis
Šodien vārdadienas svin Jurģis, Juris, Georgs

Pašvaldības kustamās mantas atkārtota izsole

03.04.2018

Varakļānu novada pašvaldība, pamatojoties uz Varakļānu novada domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 4§), pārdod atkārtotā mutiskā atklātā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu:

  • traktoru T150K ar sniega lāpstu, reģistrācijas Nr.T5075LL, nosacītā- izsoles sākumcena – 2560,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 256,00 EUR;
  • traktoru T150K ar sniega lāpstu, reģistrācijas Nr.T6245LB, nosacītā- izsoles sākumcena – 2560,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 256,00 EUR;
  • greideri (piekabināmu), nosacītā- izsoles sākumcena – 2400,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 240,00 EUR;
  • automašīnu Opel Zafira, reģistrācijas Nr.FR5197, nosacītā- izsoles sākumcena – 1600,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 160,00 EUR.

Izsole notiks 2018.gada 18.aprīlī Varakļānu novada pašvaldības ēkā 102.kabinetā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā:

traktora T 150K, valsts reģistrācijas Nr. T5075LL, izsole notiks plkst. 13:00;

traktora T 150K, valsts reģistrācijas Nr. T6245LB, izsole notiks plkst. 13:30;

treidera (piekabināms) izsole notiks plkst. 14:00;

automašīnas Opel Zafira, valsts reģistrācijas Nr. FR5197, izsole notiks plkst. 14:30.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, pirms reģistrācijas jāiemaksā nodrošinājuma nauda Varakļānu novada pašvaldības norēķinu kontā LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot nodrošinājuma nauda par konkrētu mantu.

Kustamā manta apskatāma līdz 18.04.2018. plkst.12:00 tās atrašanās vietā:

automašīna Opel Zafira apskatāma Murmastienē, Varakļānu pag., Varakļānu nov. darba dienās iepriekš sazinoties pa tālruni 29427589;

traktori T150K ar sniega lāpstu un piekabināmais greideris apskatāms Varakļānos, Varakļānu pag., Varakļānu nov. darba dienās iepriekš sazinoties pa tālruni 29285545.

Dalībai izsolē var reģistrēties līdz 18.04.2018. plkst.12:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā  (2.stāvā pie sekretāres) darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz.16.00, (piektdien- līdz plkst.15.00).

Samaksa par nosolīto mantu pilnā apmērā jāveic 10 (desmit) dienu laikā no izsoles norises dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties seit  vai Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā (2.stāvā pie sekretāres) darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz.16.00, (piektdien- līdz plkst.15.00).

 

02.12.2011

SLUDINĀJUMS       

Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 2011.gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.14.4.  „Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu  atklātā  izsolē”, Varakļānu novada pašvaldība 2012.gada 19.janvārī plkst. 14.00  rīko divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 49.3 m² un 493/1531 domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas divām palīgēkām un zemes gabala 2420 m² , kas atrodas  Satiksmes  ielā 13-2, Stirnienē , Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,   mutvārdu izsoli.

Izsoles sākumcena  1041.00 Ls, izsoles solis  50.00Ls

Ar izsoles objektu  var  iepazīties  Varakļānu  novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos, pirmdienās  no plkst. 13.00 līdz  15.00 un piektdienās  no plkst. 10.00 līdz  12.00 , iepriekš  piezvanot pa tālruni  64860840.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā www.varaklani.lv  un Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13, Nekustamo īpašumu nodaļā.

Izsoles noteikumi , Satiksmes iela 13-2


_