2019. gada 22. maijs
Šodien vārdadienu svin Emīlija

Noskaidrots „Varakļānu novada Cālis – 2012”

19.03.2012

17.martā jeb dienā, kad mostas visi kukainīši, Varakļānu mūzikas skolas zālītē pulcējās novada mazie dziedātāji, dejotāji un muzikanti uz pasākumu „Sīki mazi kukainīši”.

Turpināt lasīt »

Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētki 2010

12.11.2010

6.novembrī Varakļānu kultūras namā pulcējās bērni un jaunieši no Varakļānu un apkārtējiem novadiem,

 

Skatītāju simpātija- Armīns Apeins

 

laipiedalītos tradicionālajos „Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētkos”.

Šie svētki nu jau trešo gadu apvieno Varakļānu novada jaunos mūziķus, iepazīstina klausītājus ar jauno talantu radošu darbību, kā arī ļauj bērniem un jauniešiem parādīt sevi, iepazīties ar citiem muzicējošajiem jauniešiem un dod iespēju uzstāties plašākas auditorijas priekšā.

Šogad koncertā piedalījās gan Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētku pastāvīgie dalībnieki – Dārta Pelse, Deivija Zepa, Armīns Apeins – , gan jauni talanti – Elizabete Vaivode, Gundars Vīgulis, Mārtiņš Upenieks, Jānis Zeps, Kalvis Mālnieks un Sanita Strode. Skatītājiem bija iespēja baudīt gan pašu dalībnieku sacerētas dziesmas, gan populāras latviešu un ārzemju estrādes dziesmas un pārliecināties, ka Varakļānu novadā ir patiešām daudz muzikālu un talantīgu bērnu un jauniešu.

Koncerta otrajā daļā skatītājus priecēja „Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētku” ciemiņi: Ilze Grēvele un Aldis Grandāns, Varakļānu kultūras nama jauniešu vokālais ansamblis, grupa „Marchello”, Evija Usāne.

Svētku dalībnieki un atbalstītāji

Skatītāji bija ļoti atsaucīgi un aktīvi balsoja par savu simpātiju. Visiem dalībniekiem bija ļoti līdzīgs balsu skaits, bet godpilno titulu „Skatītāju simpātija” šogad saņēma Armīns Apeins. Visi koncerta dalībnieki saņēma pārsteiguma
balvas, jo savas simpātijas izvēlējās arī pasākuma atbalstītāji.

Koncerta noslēgumā Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētku dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā ar skatītājiem un visi draudzīgi turpināja lustēties ballītē.

Varakļānu kultūras nams saka paldies grupai „Marchello” par palīdzību pasākuma organizēšanā!

Paldies vecākiem un muzikālajiem pedagogiem – Teresijai Pelšai, Agnesei Solozemniecei, Agnijai Strūbergai – par ieguldīto darbu, sagatavojot bērnus pasākumam!

Vislielākais paldies pasākuma atbalstītājiem – A/S Swedbank, SIA Jills, BTA Apdrošināšanai, veikalam „Ziedu dārzs”, SIA „Oriflame”! Par informatīvo atbalstu paldies „Vietējai Latgales avīzei” un Madonas reģiona laikrakstam „Stars”!

Varakļānu KN māksl.daļas vad.Kristīne Strode

 

 

 

 

26.05.2010

Aktivitātes Varakļānu novada biedrībā „Pieaugušo attīstības projekts.”

19.05.2010

          Varakļānu novada biedrībā „Pieaugušo attīstības projekts”, sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu (STI)  no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 28. februārim realizējas projekts „Atbalsta programma Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM”. Projekta ietvaros Varakļānu novada iedzīvotāji, mērķagrupa 20 cilvēki un papildus ir piesaistīti 25 cilvēki apmeklē nodarbības un seminārus. Projektā ir iesaistīti 20% vīrieši. Projektā ietvaros notiek praktiskās darbnīcas, kuras vada lektore Lolita Briška. Te tiek apgūtas dažādas prasmes māla, plastmasa, stikla trauku apgleznošana dažādās tehnikās, audumu apgleznošana, filcēšanas tehnikā tiek izgatavotas dažādas rotas un dekorācijas uz apģērbiem, izgatavo somiņas, spilvendrānas u. c. aksesuārus, tika izgatavoti aksesuāri un puķes no papīra, tiek apgūta pērļošanas tehnika, darinātas interesantas rotas pērlīšu tehnikā, apgūst tapošanas tehniku, darinot šalles uz grābekļiem, apgūst arī blociņu un rāmīšu izgatavošanas māku. Nodarbības sāka ieinteresēt arī Jēkabpils novada iedzīvotājus un dažas sievietes ieradās arī no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta apgūt prasmes un dalīties savā pieredzē dažādu mākslas darbu darināšanā. Projekta ietvaros notika seminārs ”Personības pilnveidošana un darba vides uzlabošana”, lektore no Rīgas Māra Taivāne. Seminārs bija ļoti apmeklēts un nācās izveidot 2 grupas, lai labi varētu apgūt šo tēmu. Semināru apmeklēja arī vīrieši un aktīvi iesaistījās diskusijās. Pēc aptaujas anketu novērtējuma,  dalībnieki bija ļoti apmierināti.

     Projekta ietvaros tiek organizēti mācību apmaiņas braucieni uz Bavāriju un Ungāriju. Arī no Varakļāniem projekta dalībnieki ir bijuši un brauks uz Bavāriju, kur tiek dibināti kontakti mājražotāju produkcijas tirgošanai Bavārijas tirdziņos.

     28. maijā projekta dalībnieki apmeklēs semināru Rīgā par nevalstisko organizāciju iespējām un līdzdalības mehānismu. Seminārs notiks Eiropas mājā.

    Projekta ietvaros paredzēts 3 dienu seminārs Bernātos, pie Baltijas jūras par mikrouzņēmumu attīstīšanas iespējām un nevalstisko organizāciju saimniecisko darbību, papildus paredzētas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, kultūras programma un ekskursijas pa Liepājas novadu.

Projekta ietvaros tiek iegādāti arī pamatlīdzekļi. Varakļānos biedrībā esam tikuši pie jauna ekrāna, ko jau izmantojam mācībām un semināriem.

 Tiks organizēts brauciens uz Norvēģiju, abu valstu nevalstisko organizāciju sadarbības plānošanai mājamatnieku atbalstam.  Par turpmākām projekta aktivitātēm informēsim.

Projektu atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar

Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Līgums Nr. 2009.NVOF3.4./2-22/11

 Staņislava Poče,

Biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētāja, STI Varakļānu projektu un izglītības centra direktore

t.29640989,    20390109   ,    64866325   , e-pasts stivaraklani@latnet.lv

Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētki

12.11.2009

Jauno zvaigzņu kopbilde„Tikai tā mēs varam kopā vēl būt” – ar šiem Guntara Rača un Ulda Marhileviča dziesmas vārdiem 7.novembrī izskanēja Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētki. Uz pasākumu Varakļānu kultūras nams, sadarbojoties ar mūzikas skolotājiem, aicināja bērnus un jauniešus, kuri jau ir pazīstami plašākai publikai – viņi muzicē ikdienā, raksta dziesmas, mācās mūzikas skolās un mūzikas viduskolās, piedalās dažādos konkursos un gūst godalgotas vietas. Šie bērni un jaunieši jau bija pazīstami katrs savā pagastā un pilsētā, bet pirmoreiz sapulcējās kopā no visa novada uz vienas skatuves. Šī nu bija iespēja skatītājiem pārliecināties, ka Varakļānu novadā ir patiešām daudz muzikālu un talantīgu bērnu un jauniešu!

            Koncertā piedalījās un gan ar populārām, gan pašu sacerētām dziesmām klausītājus priecēja Varakļānu novada jaunie talanti – Dārta Pelse, Deivija Zepa un Kristaps Vēvers no Murmastienes; Ilze Grēvele no Stirnienes; Armīns Apeins, Aldis Grandāns un Evita Teleže, Gunta Vēvere un Laura Mestere jeb muzikālā apvienība „Hoot sound”, Kārlis Strūbergs, Viktorija Indāne no Varakļāniem.

            Skatītāji bija ļoti atsaucīgi un aktīvi balsoja par savu simpātiju. Visiem dalībniekiem bija ļoti līdzīgs balsu skaits un skatītāju simpātijas balvas no AS Swedbank dalīja Armīns Apeins, Aldis Grandāns un Evita Teleže, Viktorija Indāne, Deivija Zepa, bet speciālbalvu no SIA Oriflame saņēma Ilze Grēvele.

Noslēgumā  Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētku dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā ar zāli, nobaudīja pīrāgu un draudzīgi turpināja lustēties ballītē.

            Varakļānu kultūras nams saka paldies Kristapam un pārējiem grupas „The KUTUS” dalībniekiem par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Vislielākais paldies pasākuma atbalstītājiem – Varakļānu novada domei, SIA Oriflame un AS Swedbank!

 

Varakļānu KN māksl.daļas vad. Kristīne Strode

Tiek realizēts “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” projekts

18.05.2009

projektabilde-500Līguma “Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu būvniecība un rekonstrukcija Varakļānos” ietvaros notiek darbi Mehanizatoru un Dārzu ielās, Pils ielā.

Darbus ģenerāluzņēmēja „A.A & Būvkompānijas” vadībā veic SIA „Latgalija” un SIA „Eko Tehnoloģija”.

Būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību nodrošina SIA „Geo Consultants”
Līguma par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecību ietvaros AS „Koger un Partneri” strādā pie tehniskā projekta izstrādes. Būvdarbus ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei varētu sākties šī gada augusta sākumā.

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Varakļānos uzsākta projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešana

02.02.2009

projektabilde-5002008.gada 28.oktobrī, Rīgā, Vides ministrijā starp Vides ministriju, Varakļānu pilsētas domi un Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA tika parakstīts civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu. Projekts tiks īstenots, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, valsts budžeta, pašvaldības un komunālā uzņēmuma finansējumu.
Līguma ietvaros paredzēts:

Divu jaunu artēzisko urbumu izbūve, atdzelžošanas stacijas izbūve ar jaudu 500m3/d, virszemes ūdens rezervuāra (2 x 200 m3) un otrā pacēluma sūkņu stacijas izbūve, mobilā dīzeļģeneratora iegāde, neizmantojamo dziļurbumu tamponēšana (3 urbumi), notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu 550m3/d, galvenās KSS rekonstrukcija (aizstājot ar jaunu), kanalizācijas tīklu rekonstrukcija veicot 102 skataku remontu un 2,07 km kanalizācijas tīklu nomaiņu, ūdensapgādes tīklu paplašināšanu 3,72 km garumā, saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšanu Varakļānu pilsētas teritorijā par 2,94 km, t.sk., izbūvējot 0,52 km kanalizācijas spiedvadu un jaunu KSS, Kokaru ciema pieslēgšana Varakļānu pilsētas kanalizācijas sistēmai, izbūvējot 0,73 km kanalizācijas spiedvadu un jaunu KSS, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, nomainot 1,91 km cauruļvadu un uzstādot 94 jaunus aizbīdņus, 6 hidrantus un 48 ūdens skaitītājus.
Līguma kopējās izmaksas ir 5 351 565,20 lati, līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 346 275,86 lati.
Projekta ietvaros ir noslēgti sekojoši līgumi:
01.02.2008. – „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārtas projekta finanšu un izmaksu-ieguvumu analīzes aktualizācija” ar SIA „Ekoprojekts”
29.01.2009. – līgums „Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos Varakļānos” ar SIA „Geo Consultants”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Varakļānos” ar PS „AA & Būvkompānijas”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana un būvdarbi” ar Konsorciju „Koger un Partneri”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi” ar Konsorciju „Koger un Partneri”;
03.02.2009. – autoruzraudzības līgums „Autoruzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un paplašināšanas līgumam Varakļānos” ar „Halcrow Group Limited”.
Realizējot projektu Varakļānu pilsētā un Varakļānu pagasta Kokaru ciemā tiks uzlabota ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kā arī samazināts vides piesārņojuma risks.

Noderīgas saites

· Finanšu ministrijas administrētā Eiropas Savienības fondu interneta lapu:
www.esfondi.lv

· Vides ministrijas mājas lapas sadaļu „Fondi un investīcijas”/2007.-2013.g.Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods:

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=4107

· Eiropas Komisijas interneta lapām par KF (ja projekta līdzfinansējumu nodrošina KF):

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24233.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24231.htm

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā iekļautie zemes gabali Varakļānu pilsētā

19.11.2008

Saskaņā ar MK 19.05.2008. noteikumiem Nr. 352 “Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kādā tā bija 1940. gada 21. jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” Varakļānu pilsētas dome ar 06.11.2008. lēmumu Nr. 18.31 ir iekļāvusi līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā šādus zemes gabalus:

1. Varakļāni,
Rīgas iela 16A kad.nr.7017 001 0308, platība 1624 m2(nav uzmērīts),
vēsturiskā kad.vērtība uz 31.12.2007.- Ls 159, lietošanas mērķis-Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)
2. Varakļāni,
Preiļu iela 51A, kad.nr. 7017 001 0013,platība 2476m2(nav uzmērīts),
vēsturiskā kad.vērtība uz 31.12.2007.-Ls74, lietošanas mērķis-zemes,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101)
3. Varakļāni,
Raiņa iela 16B, kad.nr. 7017 001 0097,platība 5554m2(nav uzmērīts),
vēsturiskā kad.vērtība uz 31.12.2007.- Ls167, lietošanas mēķis- zemes,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101)

Teika

28.08.2008

IMG_9603-500Reiz sensenos laikos dzīvojis noslēpumainais un ar maģiskām spējām apveltītais Grāfs Borhs.  Tautā viņš bija pazīstams kā izcila personība. Grāfam piederēja dzīvais zobens un šis bijis draugos ar pašu velnu, tāpēc izpelnījās lielu bijību. Tā kā grāfs bija bagāts, tad radās doma par muižas celšanu. Grāfam nebija pa prātam šāda tāda vieta. Viņš meklēja vietu kur zāle būtu viszaļākā, debesis viszilākās, meži visskaistākie un ūdens visdzidrākais. Kad nu beidzot īstā vieta tika atrasta sākās muižas celšana, kur grāfs izmantojis arī burvestības. Līdz ar muižu tapa arī liela baznīca, jo grāfs bijis ticīgs, tad radās liels romantiska stila parks ar augļu dārzu un oranžēriju centrā, liepu prospektiem,  mākslīgajām saliņām un dīķiem. Parkam cauri vijās dzidrs strauts, kura krastus vienoja arkveida tiltiņi.  Visapkārt smaržoja ziedi un vīteroja putni. Tā bija paradīze zemes virsū, kas gadsimtiem ejot arvien pilnveidojās,  paplašinājās, savijās ar daudzām teikām un nostāstiem un ieguva skaisto nosaukumu – Varakļāni.


_