2017. gada 27. maijs
Šodien vārdadienas svin Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Varakļānu novada pašvaldība aicina darbā

18.05.2017

Murmastienes Kultūras centra vadītāju  (darba slodze 0,8; darbs uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vai vidējā izglītība kultūras jomā.
 • izpratne par kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras jomu reglamentējošu normatīvo dokumentu pārzināšana, orientēšanās kultūras aktualitātēs Latvijā un ārvalstīs,
 • labas organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā,
 • iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku,
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva,
 • prasme racionāli organizēt savu darbu.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt, veidot un vadīt dažādu vecuma grupu pieprasījumam atbilstošus kultūras un atpūtas pasākumus;
 • plānot un vadīt iestādes darbu, sagatavot iestādes budžeta plānu;
 • veikt kultūras pasākumu reklāmas darbu, nodrošinot to publicitāti;
 • KC darbinieku (pulciņu vadītāju, tehnisko darbinieku) darba organizācija;
 • nodrošināt amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību un pakalpojumu pieejamību apmeklētājiem
 • darbā ievērot kultūras centru darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības

Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz varaklani@varaklani.lv, vai iesniegt personīgi Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas iela 13, Varakļāni (213.kab) līdz 2017. gada 31. maijam.

Tālrunis uzziņām 29285545, 27790027.

Jurista vakance Varakļānu novada pašvaldība

18.05.2017

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnēs (vismaz bakalaura grāds ar jurista kvalifikāciju);
 • Priekšroka pretendentiem ar darba pieredzi valsts pārvaldē un/vai pašvaldības/valsts kapitālsabiedrības darbā;
 • Prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt pašvaldības un tās kapitālsabiedrības darbu;
 • Spēja orientēties tiesību aktos, kas reglamentē pašvaldības un tās kapitālsabiedrību darbu;
 • Prasme izstrādāt juridiskos dokumentus atbilstoši tiesību normām;
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Vēlams krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • Prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office).

Galvenie darba pienākumi:

 • Konsultēt Varakļānu novada pašvaldības administrācijas darbiniekus, iestāžu vadītājus un pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjus juridisku jautājumu risināšanā, izskaidrot tiesību normu jēgu un to piemērošanu;
 • Izskatīt/izstrādāt pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamos ārējos normatīvos aktus – saistošos noteikumus un tajos nepieciešamos grozījumus;
 • Izskatīt/izstrādāt domes lēmumu, pašvaldības nolikumu, instrukciju, rīkojumu, līgumu un citu dokumentu projektus;
 • Sagatavot prasības pieteikumus, paskaidrojumus tiesu instrukcijām un uz pilnvarojuma pamata pārstāvēt pašvaldību visās tiesu instancēs;
 • Sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem juridiskos jautājumos.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • Personālās pilnveides un apmācības iespējas;
 • Sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Jurista vakancei” nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi – varaklani@varaklani.lv, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu uz adresi Rīgas iela 13, Varakļāni,  LV-4838  līdz 2017. gada 6.jūnijam.
Informējam, ka telefoniski sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām. Papildus informācija pa tālr. 29285545


_