2018. gada 17. oktobris
Šodien vārdadienas svin Karīna, Gaits

2018. gada 27. septembra domes sēdes protokols

09.10.2018

 

Varaklanu_logoDomes sēde 27.09.2018.

Cenu aptauja par šķeldas piegādi

28.09.2018

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA izsludina cenu aptauju par šķeldas piegādi katlumājai Jaunatanes ielā 2a, Varakļānos.

Kopējais nepieciešamais šķeldas apjoms 2018./2019. gada apkures sezonā (no 01.11.2018.-30.04.2019) ir 6 000 ber.m³.

Līgums par šķeldas piegādi var tikt slēgts ar vairākiem piegādātājiem.

Aptuvenie šķeldas piegādes daudzumi pa mēnešiem tiek atrunāti ar katru piegādātāju individuāli.

Apmaksa par šķeldas piegādēm tiek veikta 40 dienu laikā no piegādes brīža.

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA lūdz iesniegt šķeldas piegādes cenu piedāvājumus līdz 2018. gada 11. oktobim plkst. 14.00.

Piedāvājumi jāiesniedz klātienē vai jāatsūta pa pastu: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, vai jāiesūta elektroniski e-pastā: dzku@varaklani.lv.

Cenu piedāvājumā jānorāda:

  1. Piegādes apjoms ber.m³ apkures sezonā (cik Jūsu uzņēmums gatavs piegādāt laika posmā no 01.11.2018.-30.04.2019) un vēlamais grafiks pa mēnešiem;
  2. Šķeldas piegādes cena:
  • Nomaļu, malkas šķeldai ……. EUR/ ber.m³;
  • Meža, zaru šķeldai ….. EUR/ ber.m³.

Ja plānots piegādāt tikai viena veida šķeldu, tad norāda cenu tikai tam šķeldas veidam, kuru plānots piegādāt.

Pēc piedāvājumu saņemšanas  Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA izskatīs visus iesniegtos piedāvājumus un izvērtēs piedāvājumu apjomus pa mēnešiem atbilstoši piedāvājumu cenai.

 

Līguma projekts par šķeldas piegādi

2018. gada 30. augusta domes sēdes protokols

12.09.2018

Varaklanu_logo

       Domes sēde 30.08.2018.

 

Varakļānu novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu Varakļānu pilsētā

10.09.2018
Nr.p.k. Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība (ha) Lietošanas mērķis Adrese Piezīmes
1. 7017 002 0007 0,25 Lauksaimniecība Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, Varakļānu nov. Platība var tikt precizēta

Zemes vienības daļas nomai var pieteikties Varakļānu novada pašvaldībā Nekustamā īpašuma nodaļā (Rīgas ielā 13, Varakļāni), Varakļānu un Murmastienes pagasta pārvaldēs līdz 2018. gada 19.septembrim, tel. 64866416, 27790016.

Ja uz zemes daļas nomu piesakās vairākas personas, tiek rīkota zemes vienības daļas nomas tiesību izsole.

2018. gada 26. jūlija domes sēdes protokols

01.08.2018

Varaklanu_logo

 

             Domes sēde  26_07_18

Noteikumi par informācijas uzturēšanu Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā

01.08.2018

Par informācijas uzturēšanu Varakļānu novada pašvaldības mājas lapa

 

Iepirkums

31.07.2018

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Varakļānu novada grants ceļu pārbūvei  id.nr. VNP 2018/12

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.08.2018. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

Nolikums projektesanatehniskie noteikumi

2018.gada 28.jūnija domes sēdes protokols

03.07.2018

Varaklanu_logoDomes sede 28.06.18

Iepirkums

13.06.2018

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Kurināmā (malkas) iegāde  id.nr. VNP 2018/11

Piedāvājumus iesniegt līdz 26.06.2018. plkst.16:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

nolikums_malka 2018._11docliguma projekts

SIA LINCA ligums

Iepirkums

08.06.2018

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Kokskaidu granulu piegāde Varakļānu novada pašvaldības iestādēm    id.nr. VNP 2018/10

Piedāvājumus iesniegt līdz 19.06.2018. plkst.16:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

nolikumspielikums nr. 23.pielikumsLiguma_projekts


_