2019. gada 20. maijs
Šodien vārdadienas svin Venta, Salvis, Selva

Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles organizēšanas NOTEIKUMI

12.05.2016

Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles organizēšanas NOTEIKUMI

Saistošie noteikumi Nr.7

13.01.2016

Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Saistošie noteikumi Nr.4

13.01.2016

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā

Saistošie noteikumi Nr.15

06.02.2014

Par 27.09.2012. saistošo noteikumu Nr.5 “Par nodokļa atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Varakļānu novadā” atcelšanu

Saistošie noteikumi Nr.14

28.12.2013

Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

Varakļānu novada pašvaldības nolikums

20.08.2013

Varaklanu_logoVarakļānu novada pašvaldības nolikums

Noteikumi par nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtību

21.03.2013

Kārtība, kādā notiek Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process, nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Varakļānu novada pašvaldības budžetā

Saistošie noteikumi Nr. 2 Par koku ciršanu ārpus meža Varakļānu novada administratīvajā teritorijā

19.02.2013

Par koku ciršanu ārpus meža Varakļānu novada administratīvajā teritorijā

Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem

09.02.2012

Par_braukšanas_maksas atvieglojumiem_un_transporta_izdevumu_atmaksu

Iesnieguma veidlapa par transporta izdevumu kompensācijas saņemšanu

Saistošie noteikumi Nr.4 Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā

07.12.2011

Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā


_