2017. gada 27. maijs
Šodien vārdadienas svin Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Saistošie noteikumi Nr. 2

08.06.2016

Par pašvaldības nodevām par būvatļauju vai būvniecības ieceri Varakļānu novadā

Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles organizēšanas NOTEIKUMI

12.05.2016

Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles organizēšanas NOTEIKUMI

Saistošie noteikumi Nr.7

13.01.2016

Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Saistošie noteikumi Nr.4

13.01.2016

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā

Saistošie noteikumi Nr.3

16.11.2015

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātām personām Varakļānu novadā

Saistošie noteikumi Nr.5

10.09.2014

Grozījumi 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā”

Saistošie noteikumi Nr.15

06.02.2014

Par 27.09.2012. saistošo noteikumu Nr.5 “Par nodokļa atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Varakļānu novadā” atcelšanu

Saistošie noteikumi Nr.14

28.12.2013

Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

Saistošie noteikumi Nr.13

28.12.2013

Par sociālās palīdzības pabalstiem Varakļānu novadā

Saistošie noteikumi Nr.12

20.11.2013

Grozījumi 31.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par koku ciršanu ārpus meža Varakļānu novada administratīvajā teritorijā”


_