2019. gada 23. aprīis
Šodien vārdadienas svin Jurģis, Juris, Georgs

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

07.04.2015

LOGO-ERAF-ESVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/ CFLA/149/114.

15.10.2014. noslēgts ar PS „Ozolkalns” par tehniskā projekta izstrādi, būvniecības darbiem un autoruzraudzības veikšanu būvniecības laikā. Līguma summa bez PVN 124 336,00 EUR. Šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākti būvniecības darbi.

 

Projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā” ieviešana

09.01.2015

LOGO-ERAF-ESVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā” id.nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/050

Varakļānu novada pašvaldībā plānots izveidot četrus jaunus un pilnveidot esošos trīs publiski pieejamos interneta punktus. Varakļānu pilsētā jaunie interneta punkti atradīsies novada administrācijas ēkā un tūrisma informācijas centrā, Varakļānu un Murmastienes pagastos tiks izveidotas bezvadu interneta zonas. Projekta ietvaros tiks pilnveidoti jau esošie trīs publiski pieejamie interneta punkti, kas atrodas Varakļānu, Stirnienes un Murmastienes bibliotēkās.

Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām

04.12.2014

KPFIVarakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām” līguma Nr. KPFI -16/140. Projekta ietvaros ir iegādāti divi jauni, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļi Volkswagen Up!. Elektromobiļus iepirkuma rezultātā piegādāja SIA „Moller Auto Latvia”. Viena elektromobiļa cena 22 847,11 EUR (bez PVN), pašvaldības finansējums 30%. Automobiļi tiks izmantoti pašvaldības administrācijas vajadzībām.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Noslēdzies projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

26.11.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ir īstenojis projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr.L-DMS-13-0814 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/115).

Projekta ietvaros ir veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku renovācija.

Būvdarbus objektā veica SIA „Pro Dev”, būvuzraudzību veica SIA „Vires”.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

26.11.2014

LOGO-ERAF-ESVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/ CFLA/149/114.

Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas personu apvienībai SIA „Siltumkomforts” un SIA „Vides Konsultantu aģentūra”, kas apvienojās PS „Ozolkalns” un ar kuru 15.10.2014. ir noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvniecības laikā.

Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrādes process.

Noslēdzies projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

26.11.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ir īstenojis projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr.L-DMS-13-0813 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/114).

Projekta ietvaros ir veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku renovācija.

Būvdarbus objektā veica SIA „Pro Dev”, būvuzraudzību veica SIA „Vires”.

Noslēdzies projekts „Hokeja laukuma-slidotavas izbūve Varakļānos”

01.10.2014

es_un_elfla_logo_ar_deviizi

Biedrība „Sinerģija V” ir īstenojusi projektu „Hokeja laukuma- slidotavas izbūve Varakļānos” id.nr. 13-05-LL15-L413201-000002.

Projekta ietvaros ir izbūvēts apgaismots hokeja laukums- slidotava. Hokeja izbūvi veica SIA „Alberts GS”, tehnisko dokumentāciju izstrādāja SIA”BL projekti”.

Slidotava ziemas sezonā būs publiski pieejama jebkuram interesentam. To varēs izmantot gan individuālai slidošanai, gan plānots rīkot hokeja sacensības dažāda vecuma iedzīvotājiem.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

18.09.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/149/114.

Projekta ietvaros ir veikts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi un būvniecības darbu veikšanu. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas personu apvienībai SIA „Siltumkomforts” un SIA „Vides Konsultantu aģentūra”.

Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām

04.08.2014

KPFIVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām” līguma Nr. KPFI -16/140.

Projekta ietvaros plānots iegādāties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus. Automobīļi tiks izmantoti pašvaldības administrācijas vajadzībām.

Projektu plānots īstenot līdz 2014.gada 31.decembrim.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ieviešana

02.07.2014

LOGO-ERAF-ES

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA īsteno projektu „Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr.L-DMS-13-0813 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/114).

Projekta ietvaros tiek veikta ārsienu, lodžiju, jumta, pagraba ārsienu un griestu siltināšana, koka logu un durvju maiņa pret stikla pakešu izstrādājumiem, apkures sistēmas un lietus noteku un apmaļu renovācijas.

Būvdarbus objektā veic SIA „Pro Dev”, būvuzraudzību SIA „Vires”.


_