2019. gada 20. janvāis
Šodien vārdadienas svin Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Varakļānos

04.12.2017

Kļūsti par audžuģimeni

09.11.2017

audzugimeneAudžuģimene ir cilvēks vai cilvēki, kas svešam bērnam dod pajumti, rūpējas un audzina viņu noteiktu laiku, apņemoties būt pilnvērtīgi vecāki un par to saņemot zināmu atbalstu no valsts un no pašvaldības. Audžuģimene bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz  brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Jo īpaši par audžuģimenes statusa iegūšanu šobrīd mudinu padomāt cilvēkus, no kuriem viens ir bezdarbnieks un skumji paliek mājās, kā arī pedagogus, kuriem pieredze darbā ar bērniem un visus tos cilvēkus, kuri vēlas uzņemties audzināt un rūpēties par bērniem. Mūsu novadā audžuģimeņu darbība nav attīstījusies, pēdējos gados mūsu valsts politika tiek virzīta uz to, ka katram bērnam, kurš palicis bez vecāku aprūpes, jāaug ģimeniskā vidē. Audžuģimene bērnam neaizstātu viņa vecākus, bet nodrošinātu iespēju tikt audzinātam un aprūpētam ģimenē.

Turpināt lasīt »

APTAUJA JAUNIEŠIEM

09.11.2017
 Varakļānu novada pašvaldība aicina aizpildīt aptauju, lai uzzinātu jauniešu domas par interesējošām aktivitātēm brīvajā laikā.

https://docs.google.com/forms/d/104BJX6UEfryNTQ40Y1HtMvTZPBCszSycT6cxOmxpF3o/edit?usp=sharing

DI plāna ietvaros tiek izstrādāti reorganizācijas plāni bērnu sociālās aprūpes centriem Vidzemē; sagaidāmas izmaiņas to darbībā

06.10.2017

downloadProjekta “Vidzeme iekļauj” deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI)  plāna izstrāde norit pilnā sparā. Līdz ar brīdi, kad plāns būs gatavs, uzsāksies jauns un nozīmīgs projekta ieviešanas etaps. Dokuments tiks izmantots par pamatu plānotajiem infrastruktūras ieguldījumiem , lai attīstītu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus reģionā. Tāpēc DI plāna izstrādātāji rūpīgi veikuši līdzšinējās situācijas analīzi, apkopojot informāciju par pašvaldībās dzīvojošajām DI projekta mērķgrupām, līdzšinējo pakalpojumu pieejamību, kā arī plānotajām izmaiņām sociālo pakalpojumu piedāvājumā saskaņā ar veiktajiem individuālajiem personu (projekta mērķgrupu pārstāvju) izvērtējumiem.

Turpināt lasīt »

Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

06.10.2017

img-6-73-286Varakļānu Mūzikas un mākslas skola ar Varakļānu novada pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla atbalstu ir īstenojusi projektu “Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Projekta Nr. 2017-1-MDM-MO2030. Flīģeļa iegādes izlietotais finansējums Varakļānu novada pašvaldība – 82 % no kopējās summas, Latvijas kultūrkapitāla fonds – 18 % no kopējās summas.

Projekta mērķis uzlabot skolas materiāli tehnisko bāzi iegādājoties flīģeli komplektā ar pianista krēslu un flīģeļa pārvalku. Veicot iepirkuma procedūru tika iegādāts augstas kvalitātes, pilnībā renovēts vācu flīģelis “GROTRIAN-STEINWEG” mod.200 no galerijas ”Retro piano”.

06.10.2017

dzelverte

06.10.2017

teaatris

Atskats uz projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumiem

21.09.2017

Augustā tika realizēti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros divi pasākumi:

pavara meistarklase12.augustā - pasākums „Senie un modernie arodi” skolēni iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un praktiski  darbojās  amatnieku meistarklasē.:  ” Pavāru darbnīca” , „Siera darbnīca”-siera meistare   pastāstīja par to kā mājas apstākļos mūsu senči gatavoja sieru, par to kā var kļūt par individuālo komersantu . „Medus darbnīca”-skolēni uzzināja  par to kāda ir bitenieka ikdiena .Ar ko bitenieks nodarbojas ziemas mēnešos. Aplūkoja  produktus ,kurus var  iegūt no bišu dravas. Skolēni uzzinās par bitenieku sadarbību ar ārzemju partneriem.  Darbnīca „Vide un koks”-  audzēkņi noskaidroja  kur var apgūt  galdnieka arodu. Iepazinās  ar senajiem un mūsdienu darba instrumentiem.

.

IMG-20170824-WA000924.augustā – pasākums „Izzini un eksperimentē”. Zino centra pārstāvji pastāstīja par dažādām profesijām ,kuras apgūstot nepieciešamas zināšanas matemātikā, bioloģijā, fizikā un ķīmijā. Par to ,kā eksperimentējot var pilnveido savas interese un spējas  dabaszinātņu jomā..Skolēni vēroja  un piedalījās  četrās nodarbībās – eksperimentos .Pasākums palīdzēs skolēniem izsvērt, vai nākotnes profesija varētu būt saistīta ar šo jomu.

Varakļānu vidusskolas pedagogs,

karjeras konsultants
Aina Kazāka

Sirsnīgs paldies SIA „GB Koks” par atbalstu Varakļānu novada skolēnu radošajām idejām!

18.09.2017

Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata”. Pēcāk projekta īstenotāji uzrunā katra novada vietējos uzņēmējus, kas labprāt atbalsta skolēnu radošās idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu tapšanā.

Varakļānu novadu šajā projektā pārstāv Murmastienes pamatskola. Murmastienes pamatskolas skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus. Kopumā noritēja aktīvs darbs pie 37 dienasgrāmatu izgatavošanas. Jāpiebilst, ka skolēni šīs unikālās, pašu dizainētās dienasgrāmatas saņēma šī gada 1. septembrī, uzsākoties jaunajam 2017./2018. mācību gadam.

Turpināt lasīt »

PALDIES PAR SVĒTKIEM

18.09.2017

20170811_212035

„ Vislabākais veids kā iesākt jaunu dienu ir pamostoties ar domu – kā būtu iespējams šodien kādam cilvēkam sagādāt prieku?”

No 11.-13. augustam, spītējot šīsvasaras lielākajai tveicei, spēcīgākajiem lietiem un negaisiem, mēs visi kopā spējām sagādāt viens otram prieku, jo Varakļānos norisinājās ikgadējie VARAKĻĀNU PILSĒTAS SVĒTKI –„ Puķu nakts 2017”

Varakļānu KN vārdā, gribu teikt lielu paldies visiem, kuri ziedoja savu dārgo laiku, enerģiju un spēkus, domas un idejas, kā arī savus finanšu līdzekļus, lai kopā radītu svētkus sev un citiem, paldies visiem, kuri strādāja diennaktīm, lai svētki izdotos!

Turpināt lasīt »


_