2017. gada 23. jūlijs
Šodien vārdadienas svin Magda, Magone, Mērija

Video: Varakļānu velomaratons 2017

19.07.2017

Satiksmes ierobežojumi!

30.06.2017

Ceļam Murmastiene-Silagals  Nr.1 no 01.07.2017. tiek noteikti masas ierobežojumi 20 t.

Foto un video no Varakļānu MTB velobrauciena 2017

22.06.2017

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

20.06.2017

DSC_5868Šī gada martā tika parakstīts Varakļānu novada pašvaldības un Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības līgums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Ar šī gada 1.maiju Varakļānu vidusskolā direktora vietniece audzināšanas darbā Aina Kazāka papildus pamatdarbam veiks  pedagoga karjeras konsultanta pienākumus, sadarbībā ar skolotāju komandu koordinēs un īstenos skolas karjeras izglītības plānu, nodrošinās karjeras informācijas pieejamību, veiks skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā.

Projekta gaitā tiek plānoti arī karjeras attīstības atbalsta pasākumi  projektā neiesaistītās Murmastienes pamatskolas  audzēkņiem.

Maijā Varakļānu vidusskolā ir realizēti trīs  Karjeras attīstības atbalsta pasākumi:

  • 12.maijā-Varakļānu vidusskolas 3.-4.klašu, 7.-8.klašu un 10.-12.klašu audzēkņiem notika personīgās izaugsmes treneres- Jolantas Priedes vadītas nodarbības par savu stipro pušu apzināšanu, par profesijas izpratnes veidošanu ,par sirds profesijas izvēli un pieprasītākajām spējām un prasmēm darba tirgū.
  • 18.maijā -Varakļānu vidusskolas 5.-8.klašu un Murmastienes pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem notika lekcija-diskusija “Talantu pārdevējs”.  Skolēni uzzināja, kā izvērtēt savas intereses un talantus. Darbojoties noskaidroja, kā tos var pilnveidot atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Lektors karjeras izglītības speciālists Mārtiņš Geida iepazīstināja klašu audzinātājus ar autordarbu,   metodisko  līdzekli karjeras konsultēšanā “Padod tālāk”.
  • 24.maijā -Varakļānu vidusskolas 7.-8.klašu ,10.-12.klašu skolēniem notika piecas praktiskas nodarbības “Sāc domāt par savu karjeru jau šodien!” ,kurās audzēkņi veidoja savas karjeras “ kāpnes”, noskaidroja, kādas prasmes viņi var pilnveidot ikdienā.  Nodarbībā vecākiem karjeras konsultante Inta Lemešonoka atklāja  paņēmienus kā palīdzēt bērniem attīstīt savus talantus un domāt par nākotnes karjeru.

 Varakļānu vidusskolas pedagogs/karjeras konsultants Aina Kazāka

logo

Jaunie uzņēmumi aicināti dalībai biznesa inkubatorā Madonā

09.06.2017

BUS logo RIGAMadonas biznesa inkubators aicina komersantus pieteikties kārtējai uzņemšanai inkubatorā. Šajā ceturksnī pieteikumi no Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadiem tiek gaidīti līdz 26. jūnijam un tiks izskatīti komisijā 10. jūlijā. Šoreiz plānots uzņemt 3 jaunus dalībniekus.

Inkubācijā ar 50% finansiālu atbalstu ir iespēja: saņemt dizaina, mārketinga, IT, grāmatvedības u.c. pakalpojumus; saņemt atbalstu telpu nomai; saņemt ekspertu konsultācijas, prototipēšanas un testēšanas pakalpojumus; ieviest kvalitātes vadību un sertificēšanu u.c. pakalpojumus.

Biznesa inkubatora atbalstu var saņemt komersanti (piem., SIA, IK), kas nav vecāki par 3 gadiem. Iestāšanās un dalība inkubatorā ir bez maksas.

Turpināt lasīt »

VADC atsāk plazmas donoru pieņemšanu

09.06.2017

VADCSākot ar šī gada 12. jūniju, Valsts asinsdonoru centrs Rīgā, Sēlpils ielā 9 atsāk plazmaferēzes procedūras.

Iepriekš tā tika pārtraukta, jo nepieciešamais daudzums – 8000 litri plazmas preparātu ražošanai – bija sagatavots.

Jāuzsver, ka nodrošināt Latvijas ārstniecības iestādes ar pietiekošu plazmas preparātu daudzumu var tikai ar plazmas donoru palīdzību.

No plazmas tiek ražoti vērtīgi plazmas preparāti: albumīns un imūnglobulīns.

Turpināt lasīt »

Vidzemē tiks veidota ainavu dārgumu krātuve

08.06.2017

A4-VARAMAinavu dārgumi – vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras aktivitātes ietvaros dialogā ar sabiedrību tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Ainavu dārgumi ir ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām, plānošanas reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”. Pašvaldību speciālisti un bibliotēku darbinieki ir šī projekta kontaktpersonas un sadarbības partneri.

   Turpināt lasīt »

Uzsākta Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde

08.06.2017

DI sanaksmeIlgi gaidītais brīdis ir klāt, un projektā “Vidzeme iekļauj” uzsākts darbs pie deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam izstrādes. Līgums par plāna izstrādi noslēgts ar SIA “Dynamics University”. Komandā apvienojušies zinoši speciālisti un eksperti, lai sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes un valsts sociālās aprūpes iestāžu pārstāvjiem izveidotu pārdomātu un ilgtspējīgu plānu deinstitucionalizācijas procesa ieviešanai Vidzemē.

DI plāna izstrādes pirmais posms, pie kā šobrīd strādā ekspertu komanda, paredz esošās situācijas izpēti Vidzemes reģionā, kā arī reorganizācijas plānu izstrādi bērnu sociālās aprūpes iestādēm.

Turpināt lasīt »

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Varakļānu novadā

05.06.2017

Pašvaldību vēlēšanu rezultātus Madonas novadā skatīt šeit

Latvijas Muzeju biedrības akcija “Apceļo Latvijas muzejus!”

01.06.2017

Vasaras_akcija_zime_lielaisLatvijas Muzeju biedrība šogad atzīmē 25 gadu jubileju. Šo gadu laikā Muzeju biedrības saime ir augusi un šodien apvieno 107 valsts, pašvaldības, privātos un autonomos muzejus. Lai pievērstu uzmanību Latvijas Muzeju biedrības darbībai, kā arī Latvijas muzejiem, šogad no 1. jūnija līdz 31. augustam organizējam vasaras akciju “Apceļo Latvijas muzejus!”.

Akcijā “Apceļo Latvijas muzejus!” piedalīsies visi Latvijas muzeji, galvenais mērķis ir pievērst uzmanību mazajiem muzejiem Latvijā (ne tikai Latvijas novados, bet arī Rīgā), veicināt to atpazīstamību, rosināt interesi par piedāvājumu un parādīt šo muzeju “šarmu”.

Turpināt lasīt »


_