2019. gada 22. maijs
Šodien vārdadienu svin Emīlija

Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētki

12.11.2009

Jauno zvaigzņu kopbilde„Tikai tā mēs varam kopā vēl būt” – ar šiem Guntara Rača un Ulda Marhileviča dziesmas vārdiem 7.novembrī izskanēja Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētki. Uz pasākumu Varakļānu kultūras nams, sadarbojoties ar mūzikas skolotājiem, aicināja bērnus un jauniešus, kuri jau ir pazīstami plašākai publikai – viņi muzicē ikdienā, raksta dziesmas, mācās mūzikas skolās un mūzikas viduskolās, piedalās dažādos konkursos un gūst godalgotas vietas. Šie bērni un jaunieši jau bija pazīstami katrs savā pagastā un pilsētā, bet pirmoreiz sapulcējās kopā no visa novada uz vienas skatuves. Šī nu bija iespēja skatītājiem pārliecināties, ka Varakļānu novadā ir patiešām daudz muzikālu un talantīgu bērnu un jauniešu!

            Koncertā piedalījās un gan ar populārām, gan pašu sacerētām dziesmām klausītājus priecēja Varakļānu novada jaunie talanti – Dārta Pelse, Deivija Zepa un Kristaps Vēvers no Murmastienes; Ilze Grēvele no Stirnienes; Armīns Apeins, Aldis Grandāns un Evita Teleže, Gunta Vēvere un Laura Mestere jeb muzikālā apvienība „Hoot sound”, Kārlis Strūbergs, Viktorija Indāne no Varakļāniem.

            Skatītāji bija ļoti atsaucīgi un aktīvi balsoja par savu simpātiju. Visiem dalībniekiem bija ļoti līdzīgs balsu skaits un skatītāju simpātijas balvas no AS Swedbank dalīja Armīns Apeins, Aldis Grandāns un Evita Teleže, Viktorija Indāne, Deivija Zepa, bet speciālbalvu no SIA Oriflame saņēma Ilze Grēvele.

Noslēgumā  Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētku dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā ar zāli, nobaudīja pīrāgu un draudzīgi turpināja lustēties ballītē.

            Varakļānu kultūras nams saka paldies Kristapam un pārējiem grupas „The KUTUS” dalībniekiem par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Vislielākais paldies pasākuma atbalstītājiem – Varakļānu novada domei, SIA Oriflame un AS Swedbank!

 

Varakļānu KN māksl.daļas vad. Kristīne Strode

Pašvaldību apvienošanās projekts

20.02.2009

Par Varakļānu novadu veidojošo pašvaldību apvienošanās projekta ziņojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2009. gada 18. februāra līdz 2009. gada 31.martam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
19. martā plkst. 1700 Murmastienes pamatskolas telpās; Sēdei tiek mainīts datums – tā notiks 23.03.2009. plkst.17.00 Murmastienes pamatskolā mazajā zālītē
26. martā plkst. 1700 Varakļānu pilsētas kultūras namā.
Ar Varakļānu novadu veidojošo pašvaldību apvienošanās projekta ziņojuma 1. redakcijas materiāliem var iepazīties pašvaldību mājaslapās www.varaklani.lv un www.murmastiene.lv.  Projekta ziņojuma materiāli rakstiskā veidā pieejami visu pašvaldību administrācijās.
Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu var iesniegt Varakļānu pilsētas domē, Murmastienes un Varakļānu pagastu padomēs līdz 31. marta plkst. 1700.
Vēlāk iesniegtie priekšlikumi netiks izskatīti.

Tālruņi uzziņām:
Varakļānu pilsētas domē 64860840; 64860870;
Murmastienes pagasta padomē 64825323; 64825333;
Varakļānu pagasta padomē 64807662

Novada-apvienosanas-projekts.doc


_