2019. gada 18. jūnijs
Šodien vārdadienas svin Madis, Alberts

Adreses piešķiršana, maiņa vai anulēšana

Pakalpojuma nosaukums:

Adreses piešķiršana, maiņa vai anulēšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Nekustamā īpašuma (būves, zemesgabala vai tā daļas) reģistrācijai Zemesgrāmatā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Adrese tiek piešķirta, mainīta vai anulēta pēc fiziskas, juridiskas personas vai to pilnvarotās personas rakstiska iesnieguma izskatīšanas.

Pakalpojuma saņēmējam nepieciešams iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • Iesniegums (veidlapa)
  • Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (Zemesgrāmatas kopija)
  • Zemes robežu plāns (kopija)
  • Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā, klātienē.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

  • Klātienē Varakļānu novada pašvaldībā – Nekustamā īpašuma nodaļā
  • Pa pastu: Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838.
  • e-pasts: varaklani@varaklani.lv.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?  

Tālrunis uzziņām 27790023, 27790016, e-pasts: varaklani@varaklani.lv

PIELIKUMS

Iesniegums

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Atbildēt

*

Protected by WP Anti Spam


_