2019. gada 18. jūnijs
Šodien vārdadienas svin Madis, Alberts

Kļūsti par audžuģimeni

audzugimeneAudžuģimene ir cilvēks vai cilvēki, kas svešam bērnam dod pajumti, rūpējas un audzina viņu noteiktu laiku, apņemoties būt pilnvērtīgi vecāki un par to saņemot zināmu atbalstu no valsts un no pašvaldības. Audžuģimene bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz  brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Jo īpaši par audžuģimenes statusa iegūšanu šobrīd mudinu padomāt cilvēkus, no kuriem viens ir bezdarbnieks un skumji paliek mājās, kā arī pedagogus, kuriem pieredze darbā ar bērniem un visus tos cilvēkus, kuri vēlas uzņemties audzināt un rūpēties par bērniem. Mūsu novadā audžuģimeņu darbība nav attīstījusies, pēdējos gados mūsu valsts politika tiek virzīta uz to, ka katram bērnam, kurš palicis bez vecāku aprūpes, jāaug ģimeniskā vidē. Audžuģimene bērnam neaizstātu viņa vecākus, bet nodrošinātu iespēju tikt audzinātam un aprūpētam ģimenē.

Novada pašvaldība atbalstītu cilvēkus, kuri vēlētos iegūt audžuģimenes statusu. Audžuģimenes statusa iegūšanai jāgriežas novada bāriņtiesā, kur izskatot personas dokumentus, bāriņtiesa sniedz atzinumu par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Audžuģimene var būt gan laulāts pāris, gan persona – vīrietis vai sieviete. Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu. Pēc mācību kursu beigām bāriņtiesa piešķir audžuģimenei statusu.

Audžuģimene saņem no valsts atlīdzību 113.83 eiro mēnesī, no pašvaldības atlīdzību par katru bērnu 160.00 eiro mēnesī, plānots ar 2018.gada 1.janvāri izmaksāt vienreizēju pabalstu 300 eiro pie bērna ievietošanas audžuģimenē, audžuģimenei tiek nodrošināts psihologa un sociālā darbinieka atbalsts.

Varakļānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja  I.Dalecka

tuvāka informācija t. 27790011

Atbildēt

*

Protected by WP Anti Spam


_