2019. gada 20. maijs
Šodien vārdadienas svin Venta, Salvis, Selva

Varakļānu novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam

I Daļa

Paskaidrojuma raksts

II Daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

II Daļa

Grafiskā daļa

01

Varakļānu novada teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:10 000)

02

Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)

021

Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema ielu sarkanās līnijas (M 1:5 000)

022

Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

03

Murmastienes un Stirnienes ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)

031

Murmastienes un Stirnienes ciema ielu sarkanās līnijas

(M 1:5 000)

032

Murmastienes un Stirnienes ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

04

Valsts, pašvaldības un AS „Latvijas valsts meži” ceļi Varakļānu novadā (M 1:30 000)

05

Varakļānu novada valsts nozīmes ūdensnotekas un meliorācija (M 1: 30 000)

06

Varakļānu novada īpaši aizsargājamo teritoriju karte

(M 1:30 000)

07

Varakļānu novada derīgo izrakteņu ieguves vietas un atradnes

(M 1:30 000)

08

Varakļānu novada valsts un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti (M 1:30 000)

09

Varakļānu novada vietējas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamas zemes (M 1:30 000)

10

Varakļānu novada elektroapgādes shēma

III Daļa

Vides pārskats

Atbildēt

*

Protected by WP Anti Spam


_