2018. gada 17. novembris
Šodien vārdadienas svin Uga, Hugo, Uģis

16.11.2018

Ekranuznemums

Varakļānu novada pašvaldība iznomā zemes gabalus

16.11.2018

                      Varakļānu novada pašvaldība iznomā sekojošus zemes gabalus

Nr.p.k. Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība,ha Lietošanasmērķis Adrese Iznomājamās platības kadastrālā vērtība EUR
1. 7017002 0016 2.2 ha    Lauks. Jēkabpils šoseja 27B, Varakļāni, Varakļānu nov. 2146.65
2. 7094 006 0229 2.5 ha    Lauks. Aizkalnieši 3, Varakļānu pag., Varakļānu nov. 1176.74
3. 7094 006 0177 2.5 ha   Lauks. Alvīnes 1, Varakļānu pag., 796.00
4. 7094 006 0353 1.3 ha   Lauks. „Mednīši”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. 775.00

 

  Nomas maksa par zemi sastāda 1.5% no zemes kadastrālās vērtības pieskaitot PVN 21%. 

     Nekustamā īpašuma nodoklis  par zemi 1.5% no kadastrālās vērtības.

 Sasakaņā ar 19.06.2018.  MK noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.punktu zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR. Nomas maksai tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis.

  Zemes gabala nomai var pieteikties Varakļānu novada pašvaldībā Nekustamā īpašuma nodaļā (Rīgas iela 13, Varakļāni), Varakļānu pagasta pārvaldē trešdienās no plkst.9.00 līdz 16.00 , Stirnienes Muiža 3-1, Varakļānu pag.  un Murmastienes pagasta pārvaldē Jaunatnes iela 14, Murmastienē.

  Pieteikumus iesniegt līdz 2018.gada  22. novembrim, t. 64866416 , 64825323

  Ja uz zemes gabala nomu piesakās vairākas personas, tiek rīkota zemes nomas tiesību izsole.

 

Novembra norises Varakļānu katoļu draudzē

13.11.2018

baznica   Dievkalpojumu kārtība novembris

13.11.2018

18.nov.-1

IESPĒJA NOKĻŪT UZ SIMTGADES SVĒTKU SVINĪBU PASĀKUMIEM RĪGĀ

13.11.2018

Varakļānu novada pašvaldība novada iedzīvotājiem piedāvā iespēju 18. novembrī bez maksas nokļūt uz simtgades svētku svinību pasākumiem Rīgā.

Izbraukšana plkst.11:30 no Varakļānu kultūras nama, atpakaļ 23:30 no Rīgas.

Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās no 13.11. līdz 16.11. plkst.16:00

e-pastā varaklani@varaklani.lv, vai personīgi novada domes 203.kabinetā.

Svētku pasākumu programma pieejama:

lv100.lv/18novembris

kultura.riga.lv

staroriga.lv

 

13.11.2018

murm.teatris

Piedāvājums brīvprātīgajam darbam Varakļānu veselības aprūpes centrā

12.11.2018

Varakļānu veselības aprūpes centrā sociālo palīdzību saņem 35 klienti, katrs ar savām interesēm un vēlmēm. Viņi ļoti novērtētu brīvprātīgo palīdzību, īpaši iespēju aprunāties, pastāstīt atmiņas no senākiem laikiem un uzzināt ko jaunu. Ikdienā prieku ienestu jebkura darbošanās – pastaigas, galda spēles, rokdarbi. Mūsu iemītniekiem gribas justies vajadzīgiem un mīlētiem, radīsim viņiem šo sajūtu kopā! Ja esi gatavs uzklausīt un atbalstīt, ļoti gaidīsim!

Informācija par sadarbību pa tālruni 26293237

Jaunākās grāmatas Varakļānu bibliotēkā

08.11.2018

 Ieskats Varakļānu bibliotēkas jaunieguvumos:

gramatas

Novembra jaunieguvumi

GRĀMATU JAUNUMI oktobris

GRĀMATU JAUNUMI jūlijs

GRĀMATU JAUNUMI jūnijs

GRĀMATU JAUNUMI maijs

 

 

Varakļōnīts, Nr. 9, Oktobris, 2018

08.11.2018

 

Varaklonits, oktobris, 2018

Mūsu vēsture fotogrāfijās – Varakļānu senioru deju kopa

13. Saeimas vēlēšanu rezultāti Varakļānu novadā

Aktivitātes novada skolās

 

Vairāk lasiet: Varakļōnīts, oktobris, 2018

Neturi sveci zem pūra

07.11.2018

Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā  pilnā sparā rit pirmais mācību gada cēliens ne tikai jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem, bet arī viņu vecākiem, vecvecākiem un citiem novada iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt zināšanas un prasmes amatniecībā aužot tautiskos brunčus un pinot klūdziņu grozus.

Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība ar Vidzemes plānošanas dienesta un Latvijas kultūrkapitāla fonda atbalstu īsteno  projektu “Neturi sveci zem pūra”.   Tā mērķis ir attīstīt radošo industriju Vidzemes plānošanas reģionā, saglabāt amatniecības kultu, tradīcijas. Pārmantot amatniecības prasmes, popularizēt Varakļānu novada nemateriālo mantojumu.  Projekta laikā interesentiem notiek aušanas un klūdziņu pīšanas nodarbības līdz pat decembra mēnesim. Mācīties gribētāju skaits pārsniedza mūsu projekta iespējas, līdz ar to visi  netika apmācību grupās. Tas liek secināt, ka varakļāniešiem ir vēlme apgūt un saglabāt amatnieku darbību novadā un nodot to no paaudzes  paaudzei, augstu vērtējot kultūrvēsturisko mantojumu.  Paralēli nodarbībām tiek apzināti Varakļānu novada amatnieki un tiek vākta iespējamā informācija, materiāli par meistaru dzīves atziņām un meistarstiķiem.

Cienījamo meistar, ja vēl neesi uzrunāts vai esi piemirsts, tad dod ziņu mums un piesakies zvanot 29221493. Katra meistara padomi noderēs jaunajiem amatniekiem, kuri vēlas apgūt seno amatu meistarību, tādējādi saglabājot nepārtrauktu amatnieku darbošanos Varakļānu novadā.

Ieva Melne-Mežajeva

neturi sveci zem pura


_