2018. gada 15. decembris
Šodien vārdadienas svin Jana, Johanna, Hanna

15.12.2018

christmas-conifer-cone-decoration-639110

14.12.2018

afisa

Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes Koledžas Robežsargu skolā

14.12.2018

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem, uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem līdz 2019.gada 25.februārim (ieskaitot) ir pilni 18.gadi, kuri nav vecāki par 30 gadiem (dzimšanas datums ne agrāks kā 25.02.1989.) un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli, augumu (vīriešiem ne mazāks kā 168 cm, sievietēm ne mazāks kā 165 cm) ir piemēroti dienestam Valsts robežsardzē. Mācības Valsts robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā — 1 gads).

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana:

  • no 2.janvāra līdz 11.janvārim 

Kandidāti dokumentus iesniedz Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

  1. VRS Viļakas pārvaldē, Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads, LV – 4583, tālrunis 64501918, rolands.timoskans@rs.gov.lv
  2. VRS Ludzas pārvaldē, Liepājas iela 2b, Ludza, LV – 5701, tālrunis 65703910, 65703915, velta.zubkova@rs.gov.lv
  3. VRS Daugavpils pārvaldē, A.Pumpura iela 105b, Daugavpils, LV – 5417, tālrunis 65403749, linda.bolina@rs.gov.lv
  4. VRS Ventspils pārvaldē, Ostas iela 33, Ventspils, LV 3601, tālrunis 63604817, ilze.jansevska@rs.gov.lv
  5. VRS Rīgas pārvaldē, Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV – 1012, tālrunis 67075791, rip.kanceleja@rs.gov.lv
  6. VRS Aviācijas pārvaldē, Isnaudas pagasts „Jaunsmilgas”, Ludzas novads, LV – 5701, tālrunis 65703986, livija.barkane@rs.gov.lv

robezsardzePlašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas  mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā “Reflektantiem” – Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā.

Plānots paplašināt ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loku

07.12.2018

Labklājības ministrija ierosinājusi mainīt nosacījumus Eiropas Savienības finansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu saņemšanai.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 29. novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izskatītais Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr.727 „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

Iecerēts, ka no 2019.gada janvāra Fonda atbalstu papildus varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 euro, līdzšinējo 188 euro vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242 euro, Fonda atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes.

Turklāt normatīvo aktu projekti nosaka iespēju visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds) līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa.

Turpināt lasīt »

Dievkalpojumu kārtība Varakļānu katoļu draudzē decembrī

07.12.2018

baznica

 

 

 

 

Adventa svētdienās (II, III IV) svētā Mise plkst. 9:00 un 11:00 

 

Kristus dzimšanas svētki

 24.12      19:00 – Vigilijas sv. Mise.

25.12. 9:00 –  sv. Mise (Ziedojumi Rēzeknēs- Aglonas diecēzes kūrijai)

 

 26.12. II ZIEMAS SVĒTKI – SV. STEFANA SVĒTKI

9:00 – sv. Mise. Auzu svētīšana.

 

27.12. SVĒTĀ JĀŅA  APUSTULA UN EVAŅĢELISTA SVĒTKI.

9:00 – sv. Mise. Sausa vīna un sulu svētīšana.

 

28.12 Svēto nevainīgo bērniņu, mocekļu svētki

 9:00 – sv. Mise

(Ziemassvētku oktāvas piektdienā atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša)

 

30.12. Svētās. Ģimenes svētki.

Mises plkst. 9:00 un 11:00

Pēc pirmās sv. Mises Vissvētāka Sakramenta uzstādīšana.  Rožukronis

31.12.   Gada pēdējā diena

Pateicības dievkalpojums par aizvadīto gadu

Mise plkst. – 18:00 – Dīvs mēs Tevi slavejam

       

 Adventa darba dienu svētā Mise plkst. 8:00 (izņemot pirmo mēneša ceturtdienu un piektdienu)

Projekti uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai Varakļānu novadā

05.12.2018

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi trīs uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības projektus SAM 3.3.1.pasākuma”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros:

* Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā, id.nr. 3.3.1.0/16/I/ 028. Projekta ietvaros ir veikta Varakļānu pilsētas Miera, Ozolu, Fabrikas ielu un Dārzu, Pils, Jaunatnes ielu posmu pārbūves. Darbus veica SIA “Krustpils”, būvuzraudzību SIA “Baltline Globe”, autoruzraudzību SIA “Global Project”. Projekta kopējās izmaksas 790247,58 euro, Eiropas finansējums 347 225,00 euro, valsts budžets 18 382,50 euro.

* Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novadā, Murmastienes pagastā,  id.nr. 3.3.1.0/16/I/ 029. Projekta ietvaros tika pārbūvēti Murmastienes pagasta ceļu Karolīna –Inčārnieki un Tumaševa – Inčārnieki posmi, kopumā 2 km garumā. Darbus veica SIA “DSM Meistari”, būvuzraudzību SIA “Baltline Globe”, autoruzraudzību SIA “Global Project”. Projekta kopējās izmaksas 838 867,28 euro, Eiropas finansējums 448 800,00 euro, valsts budžets 23 760,00 euro.

*Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā, id.nr. 3.3.1.0/16/I/034. Projekta ietvaros Varakļānu pagasta  Bāzes ceļam, ceļu Kokari un Puntuži posmiem tika veiktas pārbūves.  Darbus veica SIA “Krustpils”, būvuzraudzību SIA “Baltline Globe”, autoruzraudzību SIA “Projektēšanas birojs Austrumi”. Projekta kopējās izmaksas 690 300,67euro, Eiropas finansējums 391 000 euro, valsts budžets 20 700,00 euro.

Uzņēmējdarbības infrastruktūras projektu būtība ir, ka pašvaldība veic ieguldījumus infrastruktūras attīstībā, savukārt uzņēmēji, kas, atrodas piegulošajā teritorijā, izveido jaunas darba vietas un veic investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

 Attīstības nodaļas vadītāja Aija Ščucka

dzku

2018.gada 29.novembra domes sēdes protokols

05.12.2018

Varaklanu_logo

Domes sēde 29.11.2018

30.11.2018

Cimdu izstades afisa

28.11.2018

ekspozic

Saistošie noteikumi Nr.5

27.11.2018

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Varakļānu novadā.


_