2017. gada 27. maijs
Šodien vārdadienas svin Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

20.05.2017

varaklanu-novada-svetki-2017

19.05.2017

 Varakļanu MTB velobrauciena NOLIKUMS

Maršrutu KARTES

Svētku programma

varaklanu-velomaratons-2017

Varakļānu MTB velomaratons 2017 – Maršrutu karte

19.05.2017

Diasporas latviešu mākslas izstāde Varakļānos

19.05.2017

afisa Varaklani mazaisLīdz 2017. gada 05. jūlijam  Varakļānos  apskatāma  latviešu diasporas mākslas izstāde, ko no savas kolekcijas ceļojošas izstādes veidā uz  Varakļānu novada muzeju  atvedis Cēsīs izveidotais “Pasaules latviešu mākslas centrs” (PLMC), tādējādi veicinot ārzemēs tapušas augstvērtīgas latviešu mākslas iekļaušanos Latvijas kultūrtelpā.

Izstādē apkopoti 10 mākslinieku darbi, kas radīti  ASV, Austrālijā, Zviedrijā un Vācijā uz kurieni savulaik Otrā pasaules kara rezultātā devušies latviešu mākslinieki.

Latgali izstādē pārstāv divu mākslinieku darbi. Pirmskara Rēzeknes mākslinieku kopas dalībnieka Jāņa Gaiļa, kas lielu mūža  daļu pavadīja emigrācijā ASV un Čikāgas latviešu mākslinieku kopā saucēja un iedvesmotāja Jāņa Stroda, kam tā ir atgriešanās tēva dzimtenē Varakļānos.

Izstādē apskatāms viens no pirmajiem Prof. Augusta Anussa emigrācijā Vācijā tapušajiem darbiem, kā arī Jāņa Kalmītes, Ģirta Puriņa, Voldemāra Avena, Annas Hagen- Annusas, (ASV), Ritas Grendzes, Jāņa Annusa  (Vācija), Niklāva Strunkes (Zviedrija)  Māra Raudziņa, Jāņa Šēnberga (Austrālija) u.c. mākslinieku darbi.

Turpināt lasīt »

19.05.2017

Sunu_sports_-_Varaklanos_17-AF

Iepirkums

18.05.2017

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 47103000676, juridiskā adrese: Varakļāni, Rīgas ielā 13, LV-4838, izsludina iepirkuma procedūru „Šķeldas apkures katlu iegāde un uzstādīšana Jaunatnes iela 2A katlu mājā Varakļānos”Id. Nr. VDzKU2017/1

par tiesībām veikt centralizētās siltumapgādes katlu iegādi un uzstādīšanu, kuru veikšanai tiek plānots saņemt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu atbilstoši Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” īstenošanas noteikumiem. Iepirkuma nolikums un tehniskā dokumentācija pieejama mājas lapā www.varaklani.lv. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA Rīgas ielā 13, Varakļānos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (iepriekš saskaņojot laiku pa telefonu 29487102).

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 27.06.2017. plkst.14.00.

Tālrunis informācijai 29487102

logo-iepirkumam

Varakļānu novada pašvaldība aicina darbā

18.05.2017

Murmastienes Kultūras centra vadītāju  (darba slodze 0,8; darbs uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vai vidējā izglītība kultūras jomā.
 • izpratne par kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras jomu reglamentējošu normatīvo dokumentu pārzināšana, orientēšanās kultūras aktualitātēs Latvijā un ārvalstīs,
 • labas organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā,
 • iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku,
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva,
 • prasme racionāli organizēt savu darbu.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt, veidot un vadīt dažādu vecuma grupu pieprasījumam atbilstošus kultūras un atpūtas pasākumus;
 • plānot un vadīt iestādes darbu, sagatavot iestādes budžeta plānu;
 • veikt kultūras pasākumu reklāmas darbu, nodrošinot to publicitāti;
 • KC darbinieku (pulciņu vadītāju, tehnisko darbinieku) darba organizācija;
 • nodrošināt amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību un pakalpojumu pieejamību apmeklētājiem
 • darbā ievērot kultūras centru darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības

Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz varaklani@varaklani.lv, vai iesniegt personīgi Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas iela 13, Varakļāni (213.kab) līdz 2017. gada 31. maijam.

Tālrunis uzziņām 29285545, 27790027.

Jurista vakance Varakļānu novada pašvaldība

18.05.2017

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnēs (vismaz bakalaura grāds ar jurista kvalifikāciju);
 • Priekšroka pretendentiem ar darba pieredzi valsts pārvaldē un/vai pašvaldības/valsts kapitālsabiedrības darbā;
 • Prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt pašvaldības un tās kapitālsabiedrības darbu;
 • Spēja orientēties tiesību aktos, kas reglamentē pašvaldības un tās kapitālsabiedrību darbu;
 • Prasme izstrādāt juridiskos dokumentus atbilstoši tiesību normām;
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Vēlams krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • Prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office).

Galvenie darba pienākumi:

 • Konsultēt Varakļānu novada pašvaldības administrācijas darbiniekus, iestāžu vadītājus un pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjus juridisku jautājumu risināšanā, izskaidrot tiesību normu jēgu un to piemērošanu;
 • Izskatīt/izstrādāt pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamos ārējos normatīvos aktus – saistošos noteikumus un tajos nepieciešamos grozījumus;
 • Izskatīt/izstrādāt domes lēmumu, pašvaldības nolikumu, instrukciju, rīkojumu, līgumu un citu dokumentu projektus;
 • Sagatavot prasības pieteikumus, paskaidrojumus tiesu instrukcijām un uz pilnvarojuma pamata pārstāvēt pašvaldību visās tiesu instancēs;
 • Sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem juridiskos jautājumos.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • Personālās pilnveides un apmācības iespējas;
 • Sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Jurista vakancei” nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi – varaklani@varaklani.lv, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu uz adresi Rīgas iela 13, Varakļāni,  LV-4838  līdz 2017. gada 6.jūnijam.
Informējam, ka telefoniski sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām. Papildus informācija pa tālr. 29285545

Iepirkums

12.05.2017

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Varakļānu PII “Sprīdītis”,   id.nr. VNP 2017/11

Piedāvājumus iesniegt līdz 24.05.2017. plkst.10:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

nolikums-mebelemPielik.nr.2Pielik.-nr.-3,  mebelesPielikums-NR.4

Iepirkums

12.05.2017

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Ēkas daļas pārbūve par kafejnīcu Rīgas ielā 4, Varakļānos,   id.nr. VNP 2017/10

Piedāvājumus iesniegt līdz 24.05.2017. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

NolikumsI sej GP AS BKII sej AVK UK EL UAS DOPDarba apjomiFinansu_piedavPretendentiem

Jautajumi un atbildes

Jautajumi un atbildes.2doc


_