2019. gada 25. aprīis
Šodien vārdadienas svin Līksma, Bārbala

22.04.2019

pavasara.tirgus_varaklani

25.04.2019

20190424_202148

Varakļānu novada pašvaldība iznomā zemes gabalus

25.04.2019

Nr.p.k./ Zemes vienības kadastra apzīmējums /Platība, ha/ Lietošanasmērķis /Adrese /Piezīmes/ Iznomājamās platības kadastrālā vērtība EUR 2019.gadā.
1. 7078 008 0284/ 0,80 /Lauks. /“Druvas”,Murmastienes pag. /Pašvaldībai piekrītošā zeme /752,00
2. 70940050156 /2.4/Lauks./ „Peciņas” , Varakļānu pag. /Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu. /1193.00
3 70940060343 /0.9/Lauks. /„Peciņas” , Varakļānu pag. /Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu./ 316.00
4. 70940060294 /0.21 /Lauks. /„Apeļi,” Varakļānu pag. /Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu. /158.00
5. 70940020240/0.19 /Lauks. /Varakļānu pag. /Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu. /532.00
6. 70940030315 /0.36 /Lauks. /Varakļānu pag. /Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu. /917.00
7. 70940060173 /0.24 /Lauks./ Varakļānu pag. /Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu. /180.00
8. 70940030250 /0.75 /Lauks. /„Meikuli”, Varakļānu pag./ Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu. /1785.00
9. 70940070116 /0.46 /Lauks. /„Staši”, Varakļānu pag./ Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu. /550.00
10. 70940020168 /0.19 /Lauks. /„Svilāni”, Varakļānu pag./ Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu/ 532.00
11. 70940050192 /0.31 /Lauks. /„Vēzīši”, Varakļānu pag./ Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu /807.00
12. 70940070110 /0.37 /Lauks./ „Vilkauši”, Varakļānu pag./ Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu 305.00
13. 70940020147 /0.29/ Lauks. /„Arvīdi”, Varakļānu pag. /Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu /428.00
14. 70940040117 /0.19 /Lauks. /„Ondroni”, Varakļānu pag. /Zemes gabals daļēji aizaudzis. Iznomājams izdalot mājas vietu/ 549.00

Nomas maksa par zemi sastāda 1.5% no zemes kadastrālās vērtības pieskaitot PVN 21%. 

Nekustamā īpašuma nodoklis  par zemi 1.5% no kadastrālās vērtības.

Minimālā nomas maksa  saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.punktu ir 28.00 EUR.

Zemes gabala nomai var pieteikties Varakļānu novada pašvaldībā Nekustamā īpašuma nodaļā (Rīgas iela 13, Varakļāni), Varakļānu pagasta pārvaldē trešdienās no plkst.9.00 līdz 16.00 , Stirnienes Muiža 3-1, Varakļānu pag.  un Murmastienes pagasta pārvaldē Jaunatnes iela 14, Murmastienē.

Pieteikumus iesniegt līdz 2019.gada  20. maijam .

Tālruņi uzziņām: 64866416 , 64825323

Ja uz zemes gabala nomu piesakās vairākas personas, tiek rīkota zemes nomas tiesību izsole.

 Zemesgabali, uz kuriem atrodas ēkas vai ēku pamati tiek iznomāti izdalot  no iznomājamās zemes platības ēku uzturēšanai nepieciešamo platību.

Informācija Varakļānu bibliotēkas apmeklētājiem!

24.04.2019

Piektdien, 26.aprīlī, bibliotēka būs slēgta!

Dodamies uz Grāmatu svētkiem Madonā.

Ja vēlies pievienoties, zvani 64860965

 

Grāmatu svētki Madonā PROGRAMMA

23.04.2019

talka stirniene

23.04.2019

afisa

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA VARAKĻĀNU KATOĻU BAZNĪCĀ 2019 . GADA APRĪLĪ

15.04.2019

  baznica     

 

 

 

Darbadienu sv. Mise  P-P pl. 18:00, S-  pl.8:00

27.04. sv. Mise plkst.  18:00 svētā Viktora kapellā, vesperes

28.04. sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00

Pēc pirmās sv. Mises Vissvētāka Sakramenta  adorācija. Rožukronis.

Pēc otrās sv. Mises Euharistiskā procesija

Varakļōnīts Nr.2, Marts, 2019

13.04.2019

Varaklani_03_2019

 

Šajā numurā:

Par Varakļānu novada 2019.gada budžetu

Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes

Atskats uz Murmastienes dramatiskā kolektīva vēsturi

 

Visu laikrakstu lasiet šeit: Varakļōnīts – marts, 2019

11.04.2019

4.maijs

10.04.2019

4.maija_svetki


_