2017. gada 28. aprīis
Šodien vārdadienas svin Terēze, Gundega

26.04.2017

4.maijs

26.04.2017

murmastienes-calis-2017

Par kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa pagarināšanu pašvaldību vēlēšanām

26.04.2017

Varakļānu novada vēlēšanu komisija kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām pieņems līdz  2017.gada 4.maijam.

Kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā “2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”. Vēlēšanu komisija aicina kandidātu sarakstu sagatavotājus un iesniedzējus iepazīties ar šiem normatīvajiem dokumentiem, kas ir pieejami https://www.cvk.lv/pub/public/31351.html.

Kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.  Lietojumprogrammas piekļuves paroli var saņemt Varakļānu novada vēlēšanu komisijā.

Kandidātu sarakstu pieņemšana

Deputātu kandidātu sarakstus un tiem pievienotos dokumentus vēlēšanu komisija pieņems Varakļānu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā 216.kabinetā. iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Aiju Ščucku pa tālr. 27790015.

Drošības nauda

Drošības nauda par kandidātu sarakstu pašvaldības domes vēlēšanām Varakļānu novadā ir 120 EUR , kas jāiemaksā Varakļānu novada pašvaldības kontā:

Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054750

AS Swedbank, kods HABALV22

Konts Nr. LV26HABA0551025043009

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:

1) persona, kas veikusi maksājumu;

2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;

3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;

4) datums, kad veikts maksājums.

 Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona. Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs Varakļānu novada pašvaldības budžetā.

CVK lemums

Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Ščucka

Tālrunis: 27790015; epasts: aijasc@inbox.lv

21.04.2017

sniegaviru afi&scaron_a

21.04.2017

taurenidej

Iepirkums

20.04.2017

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Varakļānu muižas (pils) jumta atjaunošana  id.nr. VNP 2017/8

Piedāvājumus iesniegt līdz 02.05.2017. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

Nolikums,
pretendentiem
Finansu_piedavajums
Apliecinājuma karte
Jautajumi un atbildes

“Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”

13.04.2017

Laikā, kad gaisā virmo pavasaris, ziemas darbi jānoliek malā un jādodas svaigā gaisā.  Tā nu arī čaklās rokdarbnieces ir noslēgušas projekta gaitas. Kas un kur notika?

Izmantojām iespēju un projektu konkursā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” rīcības “Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā” Varakļānu novada Murmastienes biedrība “Dzērvenīte” sagatavoja, iesniedza un nu jāsaka arī veiksmīgi realizēja PRAKTISKO ROKDARBU PROJEKTU  “ACIS DARBA IZBIJĀS,ROKAS DARBA NEBIJĀS”.

Turpināt lasīt »

2017.gada 30.marta domes sēdes protokols

13.04.2017

Varaklanu_logoDomes sēde 30.03.2017

Sēdes audio ieraksts

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu pašvaldību vēlēšanām

11.04.2017

Varakļānu novada vēlēšanu komisija kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām pieņems no 2017.gada 14.aprīļa līdz 2017.gada 24.aprīlim.

Kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā “2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”. Vēlēšanu komisija aicina kandidātu sarakstu sagatavotājus un iesniedzējus iepazīties ar šiem normatīvajiem dokumentiem, kas ir pieejami https://www.cvk.lv/pub/public/31351.html.

Turpināt lasīt »

Murmastienes pamatskolas dalība projektā “Dienasgrāmata 2017”

11.04.2017

Varakļānu novada pašvaldības skolas ir uzrunātas Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parka (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, katrai skolai darbojoties kopā ar skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatu.

Varakļānu novada pašvaldības skola (Murmastienes pamatskola) ir piekritusi piedalīties projektā un aktīvi strādā pie savas skolas dienasgrāmatas vāka dizaina.

Projekts norisinās jau trešo gadu un atbalsts gan no skolām, gan uzņēmumiem pieaug, veicinot atbalstu skolām, skolēnu radošo domāšanu un iespēju pašiem veidot savas skolas tēlu,  un plašas publikācijas uzņēmumiem, kas atbalsta šo projektu savā novadā un Latvijā.


_