2019. gada 17. februāris
Šodien vārdadienas svin Konstance, Donats

Jaunākās grāmatas Varakļānu bibliotēkā

14.02.2019

 Ieskats Varakļānu bibliotēkas jaunieguvumos:

gramatas

 Jaunākās grāmatas 2019_februāris

Jaunākās grāmatas -2019 janvāris

 

 

Ģimenes sniega diena Varakļānos – PASĀKUMS ATCELTS!

14.02.2019

labotajs-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nolikums

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportlīdzeklī, no 2020. gada katram daudzbērnu ģimenes loceklim būs nepieciešama personificēta karte

14.02.2019

Latvijā arvien vairāk daudzbērnu ģimenes locekļi, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajā maršrutu tīklā, lieto Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam var uzrādīt vecāku Goda ģimenes apliecību, savukārt no 2020. gada 1. janvāra katram ģimenes loceklim būs nepieciešama sava personificēta apliecība.

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas sniedz iespēju saņemt dažāda veida atvieglojumus un priekšrocības, tai skaitā braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā. Apliecību var iegūt ģimenes, kurās aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgi šādas ģimenes bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs.

Turpināt lasīt »

2019.gada 31.janvāra domes sēdes protokols

12.02.2019

gerbonis   Domes sēde 31.01.2019.

LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS aicina uz semināru sertificētās personas un personas, kas ir saņēmušas apliecību darbam ganāmpulkā (gaļas liellopu pārraudzība)

12.02.2019

Darba kārtības jautājumi:

  1. Precīza un savlaicīga datu reģistrēšana par lauksaimniecības dzīvniekiem ciltsdarbā nozīme.
  2. Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums (gaļas pārraudzības ganāmpulki). Skaidrojums.
  3. Gaļas liellopu pārraudzības uzsākšana, izmaiņu paziņošana un pārtraukšana.
  4. Darbs ar sistēmu CILDA (gaļas pārraudzība). Metodika. Skaidrojums.
  5. LLKC aktualitātes.

Norises laiks un vieta: 2019. gada 1. martā, plkst. 10:00, Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov.

Lektori no LDC: Evija Skujiņa, Ingūna Slice, Daina Lodiņa, Inese Doņuka.

Pēc semināra noklausīšanās LDC piešķirs 6 st. par semināra noklausīšanos (teorija) un reģistrēs LDC mājas lapā.

Tālruņi informācijai: 26510578 (Santa Ķimerāle)

22041998 (Gundega Eglīte)

Semināri “Valsts un ES atbalsts lauku saimniekiem un meža īpašniekiem 2019. gadā.”

12.02.2019

Meža konsultāciju pakalpojumu centra Madonas nodaļa 21.februārī rīko informatīvos seminārus Varakļānu novadā!

Pielikumos – sīkāka informācija par semināru norisi.

SEMINĀRS MURMASTIENĒ – 21.02.2019.

SEMINĀRS VARAKĻĀNOS – 21.02.2019.

 

Ar rekordlielu pieteikumu skaitu sācies erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments”

12.02.2019

Par erudīcijas konkursu: “Latvenergo” rīkotais fizikas erudīcijas konkurss norisināsies 24. reizi, pulcējot komandas no katras ceturtās Latvijas skolas, kurā mācās 8. un 9. klašu skolēni. “FIZMIX Eksperiments” konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi par eksaktajiem priekšmetiem, it īpaši fiziku, lai nākotnē rosinātu vēlmi apgūt inženiertehniskās profesijas. Ar “FIZMIX Eksperiments” konkursa palīdzību gan skolotāji, gan skolēni var pārliecināties, ka fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un var būt aizraujoša. Vairāk par konkursa norisi iespējams lasīt www.fizmix.lv/eksperiments 

Šogad saņemts lielākais pieteikumu skaits “FIZMIX Eksperiments” konkursa pastāvēšanas vēsturē. Konkursā pieteikušās 262 komandas jeb 1572 dalībnieki, kuri cīnīsies par iespēju nokļūt konkursa lielajā finālā.

Kaspars Filips Dobrovolskis-114

 

Turpināt lasīt »

05.02.2019

afisa sadancim

Paziņojums par izsoli

05.02.2019

Varakļānu novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē  ( ar nomaksu  līdz pieciem gadiem) ar augšupejošo soli   nekustamo īpašumu  Latgales prospekts 12, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads , kadastra Nr. 7094 004 0254, kas sastāv no dzīvojamās mājas, palīgēkas  un zemes gabala.  Izsoles sākumcena – EUR 9100.00 , solis –   EUR 100,00.

Izsoles reģistrācijas nauda  – EUR 5.00  un drošības nauda – EUR 910.00  jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības  (reģ. Nr. 90000054750) kontā vai pašvaldības kasē.     Izsolei reģistrēties  var katru darba dienu  no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00- 16.00 pēdējā reģistrācijas diena 2019.gada 25.martā līdz plkst. 1200Izsole  notiks  2019.gada  25.martā  plkst. 1400  Varakļānu novada pašvaldības  ēkā , 102.kab., Rīgas iela 13, Varakļānos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada mājaslapā  www.varaklani.lv  sadaļā „Aktualitātes’.  Saņemt informāciju  vai   apskatīt  objektu dabā  (iepriekš piezvanot  pa tālruni, 64860840, 29427589).

Izsoles noteikumi ar pielikumiem

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA VARAKĻĀNU KATOĻU BAZNĪCĀ 2019 . GADA FEBRUĀRĪ

04.02.2019

  baznica     

 

 

 

5.02. sv. Agates jaunavas un mocekles piemiņas diena

        Sv. Mise plkst. 9:00  – Maizes un  ūdens svētīšana

 

7.02 –  plkst.17:00 –  Vissvētāka Sakramenta adorācija, svētā stunda, plkst. 18:00 sv. Mise     

 

11.02. Vispasaules slimnieku diena

Mise plkst. 9:00

Pēc sv. Mises, svētība slimniekiem. Ticīgie, kuri šajā dienā vēlēsies saņemt Slimnieku sakramentu, laicīgi jāpiesakās pie draudzes prāvesta

 

Februāra svētdienās sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00

 Darba dienu svētā Mise – plkst. 8:00, izņemot  5., 7. un11. februāri


_